Колежът в акция - клипове

Обиколка на България, април 2012

Обиколка на България, ноември 2011

Рила с водач Станислав Пляков

Пешеходен туризъм - "Бачо Киро" 2011

Интервю на ИА "Черно море" с директора на Колеж по туризъм - Варна, доц. д-р Стоян Маринов