Мандатна програма

2019.03.28 Стратегия 3.9 Туризъм.docx Стратегия за развитие на професионално направление 3.9 "Туризъм"
Action_Plan_2015-20.doc План за действие за развитието на Колеж по туризъм - Варна към Икономически университет - Варна
Strategy_Plan_2015_2020.doc Стратегически план за развитие на Колеж по туризъм - Варна за периода 2015 - 2020 г.