Обръщение

Скъпи студенти и приятели на Колежа,

Уважаеми колеги и партньори,

с радост и удоволствие ви приветствам с добре дошли в най-старото висше училище по туризъм в България - Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна, наследник на Института по международен туризъм (ИМТ).

Нашата мисия е да градим конкурентоспособни професионалисти в туризма и проспериращи личности. За целта се стремим да поддържаме вдъхновяваща и активна среда за учене. Среда, в която се развиват компетенции и качества за успешна кариера в сферата на туризма и свободното време, както и за справяне с предизвикателствата на съвременното общество и допринасяне за неговото благополучие.

Следвайки традициите на Колежа, утвърдени през неговата 55-годишна история, ние предлагаме обучение, което е професионално и иновативно, ориентирано към практиката и актуалните познания. Образователната и научно-изследователската дейност осъществяваме в тясно сътрудничество с туристическия бизнес, фирми от индустрията на свободното време, неправителствени браншови организации, и разбира се със силната подкрепа на Икономически университет – Варна.

Същевременно в Колежа кипи активен социален живот благодарение на множество извънаудиторни учебни и неучебни занимания, събития с развлекателен, спортен и състезателен характер.

Ценностите, които ни обединяват, вдъхновяват и създават една отличителна колежанска атмосфера на толерантност, насърчаване на креативността, стремеж към усъвършенстване и проява на грижа към бивши и настоящи колеги, клиенти, партньори, гости на Колежа, Варна и България!

Благодаря, че избрахте Колежа, за да учите, да си сътрудничим, да работите с нашия екип от професионалисти и уважавани личности.

Надявам се, че ще удовлетворим вашите интереси и същевремено ще изпълняваме заедно колежанската визия за постигане на хармония между традиции, професионализъм и иновации!

С уважение,
доц. д-р Генка Рафаилова
Директор