Новини

График на изпитна сесия - летен семестър на уч. 2018/2019 г. - за студентите от ЗАДОЧНО обучение

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 14.01.2019 11:52
0 коментара
Държавна изпитна сесия - м. Февруари 2019 г.

Тези дипломанти, които ще се явяват на Държавни изпити през м. Февруари 2019 г., трябва да подадат молби /може да не е лично/ в Учебен отдел до 22.01.2019 г. и да приготвят две снимки за диплома и 50 лв. такса за дипломиране!

График на изпитите

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 14.01.2019 11:46
0 коментара
Щастливи празници!
Публикувано на: 24.12.2018 14:43
0 коментара
Нови възможности за обучение и работа

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 21.12.2018 09:08
0 коментара
Разписание - задочно обучение - летен семестър на уч. 2018/2019 г.

ВИЖ ТУК

Записването на студентите от ЗАДОЧНО обучение и група 16 - първи курс за летен семестър ще се извършва чрез груповите отговорници /студентска книжка и документ за платена такса/ в периода  от 07.01. до 09.01.2019 г. в Учебен отдел на Колежа. Семестриалните такси трябва да се внесат по-рано от посочения срок за записване и са същите, каквито бяха за зимен семестър на уч. 2018/2019 г. /Държавна такса - 231 лв., Платено обучение - 580 лв./ Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучение, поради незаписване!

Задължително се внасят по банков път!

Банкова сметка на Колежа /валидна от 1.04.2018 г./:
Колеж по туризъм - Варна
IBAN BG02STSA93003144101600        
BIC код STSABGSF  Банка ДСК ЕАД   Задължено лице: Трите имена, фак. № и ЕГН на студента   Основание за плащане: Такса за семестър

Публикувано на: 11.12.2018 08:54
0 коментара
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10