Проекти

newsletter2.pdf Електронен бюлетин с информация по проект МЕНТОР - СНЦ "Морски клъстър България"