Събития

НА 22.11.2018 г., В КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА ПРИ ИУ-ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ДИСКУСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС НА ТЕМА „ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ТУРИЗМА, ИЗУЧАВАЩИ И ВЛАДЕЕЩИ ФРЕНСКИ ЕЗИК“

Основният фокус на дискусията беше обсъждане на възможности за привличане на студенти за професионално направление „Туризъм“, желаещи да изучават френски език и мотивиране на студентите да учат френски език и да се реализират в туризма, използвайки познанията си по езика. Колеж по туризъм – Варна направи предложения към туристическия бизнес за активно включване  в процеса на обучение в Колежа и финансово стимулиране на колежаните, учещи френски език. Представителите на бизнеса и на различни институции проявиха интерес към предложенията и готовност да партнират на Колежа. Основен извод, който беше направен е, че кадрите в туризма, владеещи френски език са силно търсени и имат много по-големи възможности за професионална реализиция и кариера.

Участници в дискусията с водещ доц.д-р Генка Рафаилова бяха:

Христина Неделчева – управител на Съюза на екскурзоводите в България

Ерик Перотел – Френски институт в България, филиал Варна, Франкофонски център Варна

Милена Ангелова – Алианс Франсез

Мариела Попова – Дестинейшън Туристик Сървисиз

Веселин Едров – Дестинейшън Туристик Сървисиз

Мария Унджиева – Астрал холидейз

Матей Русев – Астрал Холидейз

Николета Христова – Грифид хотели

Димо Атанасов – БСТравел ООД

Валерий Гочев – Съюз на екскурзоводите в България

Катя Калоянова – Съюз на екскурзоводите в България

Здравка Костадинова – Съюз на екскурзоводите в България

Доц.д-р Гинка Димитрова – зам.- Директор и р-л Катедра „Чужди езици“

Доц. д-р Снежина Кадиева – р-л Катедра „Туризъм“

Ст.преп. Иванка Павлова

Ст.преп. Маргарита Панчева

Ас. Златка Тодорова

Публикувано на: 26.11.2018 15:27
0 коментара
На 10.11.2018 г. се проведе пътуващ семинар по "Специализирани видове туризъм"

На 10.11.2018 г. се проведе пътуващ семинар по "Специализирани видове туризъм" със студенти втори курс, специалност МХР и МТ по маршрут "Аладжа манастир", Балчик, Lighthouse Golf & Spa Resort, Винарна "Варна" под ръководството на ст.пр. Маргарита Панчева и гл.ас.д-р Станислав Пляков. Студентите се запознаха с добри практики и възможности за развитие на религиозен и кулутурен туризъм, спортен и спа туризъм, винен и кулинарен туризъм.

Публикувано на: 19.11.2018 09:42
0 коментара
На 15 ноември 2018 г. Колеж по туризъм - Варна взе участие в Ден на сините кариери

На 15 ноември 2018 г. Колеж по туризъм - Варна взе участие в Ден на сините кариери, организиран от Морски клъстер Варна по проект МЕНТОР, финансиран от ЕС. Колежът е основен партньор на Морски клъстер за изпълнение на проекта. По време на събитието бяха представени възможности за кариерно развитие в секторите на синята икономика - морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, офшорни дейности и добив на газ и круизен туризъм. Участници в събитието бяха учебни институции, предлагащи специалности свързани с посочените сектори и бизнес фирми от Варненска област, които развиват дейности в синята икономика.

Публикувано на: 19.11.2018 09:28
0 коментара
Черноморски туристически форум

ПРОГРАМА

на 11-ти Черноморски туристически форум

Време на провеждане: 25-27.10.2018 г.

Място на провеждане: Хотел Астор Гардън, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

25.10.2018 г. – четвъртък

11.00-15.00    Изграждане на щандове

15.00-18.00    Подреждане на щандове и регистрация

18.30-19.30    Посещение на Термален комплекс „Аквахаус Термал & Бийч“

26.10.2018 г. – петък

09.30-10.00    Регистрация на участниците

10.00-10.30    Пресконференция

10.30-11.00    Официално откриване

11.00-12.30    Пленарна сесия

1) „Варна – четири сезона“ - Община Варна

2) „110 години Св. Св. Константин и Елена“ – морска и СПА дестинация

3) „Летният туристически сезон 2018 – резултати и предизвикателства“ – проф. д-р Стоян Маринов

12.30-13.30    Обедна почивка

13.30-15.30    Презентации /Азербайджан – Перлата на Кавказ, Сън Експрес Еърлайнс – Михаел Бук, Розета Мото Турс – Да открием непознатото чрез пътя към него, Исторически парк – Предимството да сме първи /

15.30-16.00    Кафе-пауза

16.00-17.30    Презентации / 55 години Колеж по туризъм – Варна – доц. д-р Генка Рафаилова, Община Русе – новият туристически сайт, ВУМ – Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии – доц. д-р Васил Донев, Проект „Черноморска кухня“ – Желязко Каракашев

17.30-19.30 Свободно време

27.10.2018 г. – събота
10.00-12.00  Посещение на Природен парк ”Златни пясъци” – запознаване с парка и при добро време представяне на част от туристическите маршрути
10.30-16.30  Демонтаж на щандове

Съпътстващи събития:

Фото-изложба на тема „110 години к.к. Св. Св.Константин и Елена”

Фото-изложба на тема „75 години Природен парк Златни пясъци”

Конкурс за най-добра разработка на студенти от спец. „Туризъм“

 

Публикувано на: 19.10.2018 12:24
0 коментара
Преглед на студентската научна дейност - Април 2018 г.

        На 11 април 2018 г. от 13,00 ч. в зала 201 се проведе прегледът на студентската научна дейност в Колеж по туризъм - Варна, който беше едно от събитията в рамките на Дните на кариерата в туризма и свободното време, организирани от Колежа с финансовото съдействие на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна. В студентската научна сесия участваха 11 студентски научни разработки на студенти от трите специалности.

Журито, което оценяваше представянето на участниците бе в състав:

Председател:    доц. д-р Снежина Кадиева

Членове:           доц.д-р Генка Рафаилова

                                   доц.д-р Гинка Димитрова

                            ст.пр. Светла Недева

                            ас. Златка Тодорова

 

Гост на нашето събитие бе г-жа Деница Захариева, мениджър по обучението на персонала в Казино гранд х-л „Интернационал“ - Златни пясъци.

Разнообразните по тематика и проблематика научни разработки бяха презентирани по отличен начин от отделните студентски екипи и индивидуални участници. Журито бе единодушно, че във всяка студентска разработка бяха вложени много знания по изучаваните учебни дисциплини, много творчество, иновативност, анализ и изследване на много научни, статистически, информационни източници. В голяма част от представените научни проекти изводите и препоръките бяха направени на базата на анализ на проведени собствени емпирични проучвания.

 

Съревнованието бе много оспорвано и затова на журито бе много трудно да определи първите три места. И все пак след прецизни изчисления по утвърдена от журито методика от критерии и показатели на първите три места бяха класирани:

Първо място:

Ева Стоянова Ангелова

Студентка в спец.

МСВ, I курс,

Редовно обучение

Тема на доклада: „Хисаря – успешна туристическа дестинация”

Научен ръководител: ас. Златка Тодорова

        Второ място:

Йоана

Неделчева

Вълева и

Симона Красимирова Иванова

 

    Трето място

Студентки в

спец. МСВ,         ІІІ курс,

Редовно обучение

Тема на доклада: „Интерактивен музей в гр. Габрово като съвременно емоционално и познавателно пространство“  

 

Научен    

 ръководител:             хон.ас. Росица Димитрова


Диана Неделчева Димова

Студентка в спец. МТ, II курс, редовно обучение

 

 

"Толерантност на студентите от специалност "Туризъм"

Научен ръководител   доц.д-р Гинка Димитрова

Надя Ахмедова Алиева

Студентка в спец. МТ, І курс,

редовно обучение

„Разходка в Свещената планина“

Научен ръководител: ас. Златка Тодорова

 

              Отличията, които получават участниците в студентската научна сесия, са:

Първо място - парична награда и грамота за първо място, представяне на разработката под формата на доклад на Студентска научна конференция на ИУ-Варна, която ще се проведе на 15 май /сряда/ 2018 г.

Второ и трето място - парична награда и грамота. Всички участници в студентската научна сесия ще бъдат отличени с грамоти и парични поощрения за участие и разработките им ще бъдат включени в специален комплект-разработки от прегледа на студентската научна дейност в Колежа.
              Честито!

Доц.д-р Сн. Кадиева

Публикувано на: 17.04.2018 09:22
0 коментара
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10