Събития

Студентска научна сесия'2020

    Ежегодно в Колеж по туризъм - Варна през месец април се провежда Студентска научна сесия, където студентите от трите специалности демонстрират своите умения и достижения в научната област, в която се обучават.  

    На 14 април, 2020 г. за първи път Студентската научна сесия се проведе в необичаен формат, чрез видеосреща онлайн. В събитието се включиха 11 студенти от първи и втори курс със седем доклада.  Темите бяха внимателно подбрани от участниците и във връзка с изучаваните от тях дисциплини. Някои от докладите бяха изготвени на английски език, което представлява допълнителна трудност за представянето им.

Студентите презентираха докладите си пред комисия в състав:

Председател:  доц. д-р Снежина Кадиева

Членове:         Доц. д-р Генка Рафаилова

                      Доц. д-р Гинка Димитрова

                      Ст.преподавател, д-р Светла Недева

                      Ас. Златка Тодорова

    Всички участници се представиха много добре, аргументирано и ангажирано изложиха проектите си. Класирането е както следва:

Първо място: Иво Гебшеменов и Кристияна Кирилова, спец. „Мениджмънт на туризма“, II курс, с доклад на тема „Проектът за изграждане на туристически комплекс „Светът на траките“ – гр. Казанлък“– възможност за създаване на завършен туристически продукт“ с научен ръководител ас. Златка Тодорова;

Второ място: Жанет Светославова и Виктория Николова, спец. „Мениджмънт на туризма“, I курс, с доклад на тема „Етика и култура на общуване“, представен на английски език с научни ръководители доц. д-р Гинка Димитрова и старши преподавател д-р Светла Недева;

Трето място:

1. Димитър Димитров и Елия Нанева, спец. „Мениджмънт на хотели и ресторанти“, II курс, с доклад на темаМаркетингова стратегия за «Вино-бар STANWINE“ с научен ръководител доц. д-р Генка Рафаилова;

2. Димитър Димитров, спец. „Мениджмънт на хотели и ресторанти“, II курс, с доклад на тема „Иновации, дигитализация и технологии в хотелиерството“ с научен ръководител доц. д-р Снежина Кадиева.

    Всички студенти, взели участие в Студентската научна сесия, получиха дипломи, а класиралите се на първите три места и парични награди.

    По регламент студентите, класирали се на първо място, участват в Студентската научна конференция в ИУ – Варна и докладът им се отпечатва в Сборника с доклади от Студентска научна конференция. През учебната 2019/2020 г. тази чест се падна на Иво Гебшеменов и Кристияна Кирилова. Двамата представиха достойно колежа на Студентската научна конференция, състояла се на 28 април, 2020 г., също в онлайн формат.

    Благодарим на всички студенти, които участваха в Студентската научна сесия, за проявения интерес, старание и креативност при изготвяне на своите доклади! Желаем на всички здраве и много успехи в бъдещата им изследователска работа! Бъдете все така иновативни и активни!

От ръководството

 

Публикувано на: 10.05.2020 08:44
0 коментара
Заповед на Ректора на ИУ - Варна
Публикувано на: 13.03.2020 18:50
0 коментара
Професия "Екскурзовод" - среща на действащи екскурзоводи с колежаните от специалности "Мениджмънт на туризма" и "Мениджмънт на свободното време"

В навечерието на Международния ден на екскурзовода 21 февруари, представители на Съюза на екскурзоводите в България представиха професията "Екскурзовод" пред студенти от Колеж по туризъм - Варна при ИУ-Варна, специалност "Мениджмънт на туризма" и "Мениджмънт на свободното време". Екскурозводи с дългогодишна и сравнително кратка практика споделиха своя опит, предимствата и предизвикателствата на екскурзоводската професия. Всички те бяха обединени и привлечени от любовта към това, което правят.

Публикувано на: 19.02.2020 18:06
0 коментара
Семинар с представители на бизнеса по дисциплината "Управление в туризма"
   Днес, 4.12.2019 г. за втори пореден път  по "Управление в туризма" се проведе семинар с представители на бизнеса от сферата на услугите на теми успешният мениджър и успешна кариера. Георги Георгиев, мениджър "Корпоративни продажби и клиенти" във фирма Fantastic Services представи на студенти от МХР и МТ трети курс неговата кариера в компанията, факторите за успех на професионалната реализация, качествата и уменията на ефективния и способен лидер и мениджър.
   Виктория Христова, мениджър "Човешки ресурси" във фирма Fantastic Services запозна студентите с бизнес модела на компанията, възможностите за работа и кариера в нея, ключови подходи за мотивация на персонала. Проведе се дискусия за факторите да се постига личен и професионален успех.


Публикувано на: 04.12.2019 16:51
0 коментара
Девети кулинарен фестивал "Да споделим Никулден"

На 30.11 2019 г. за девети път в Двореца на спорта се проведе кулинарният фестивал "Да споделим Никулден". Колежът по туризъм се представи блестящо, като в състезанието се включиха студенти от първи и от трети курс. Особено впечатление прави ангажираността и ентусиазма на първокурсниците, които се включиха масово в аранжирането и подготовката на ястията. За добрата организация спомогна хоноруван асистент Петя Атанасова, която насочваше идеите на студентите в правилната посока. И резултатите не закъсняха:

„Диплом за най-добро представяне в категория предястие” на Габриела Георгиева, първи курс, 311 група

 „Диплом за най-добро представяне в категория основно ястие” на Янка Радулова, първи курс, 311 група 

„Диплом за най-добро представяне в категория десерт" на Елеонора Василева, първи курс, 314 група

Награда на журналистите за цялостно представяне

В декорацията, аранжировката и подготовката на предястията, основните ястия и десертите се включиха общо 18 студенти. Браво колеги! Показахте завидно кулинарно майсторство и представихте Колежа по туризъм по блестящ начин!

 

Публикувано на: 02.12.2019 17:13
0 коментара
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10