Събития

Пътуващ семинар по "Специализирани видове туризъм"
Публикувано на: 12.11.2019 21:16
0 коментара
Пътуващ семинар до Седемте рилски езера

От 2.10. до 6.10.2019 г. за 22-ри път се проведе традиционният пътуващ семинар до 7-те Рилски езера по дисциплината "Пешеходен туризъм" с общо 63-ма участници - студенти от всички специалности и преподаватели от Колеж по туризъм - Варна.

Целта на семинара е придобиване и развиване на умения за организиране и провеждане на планински пешеходни турове по утвърдени и нетрадиционни маршрути, запознаване с уникални и специфични обекти на природното и културното  наследство в България и с туристически обекти в Рила. По време на пътуването бяха посетени Сапарева баня, 7-те Рилски езера и Урдини езера, Горно и Долно Паничешки езера, покорен беше връх Иван Вазов (2 670 м), хижа 7-те езера, водопад Скакавица, хижа Скакавица и Рилски манастир. За четири дни групата измина 45 км през пресечена местност при надморска височина над 2150 м.

Семинарът позволи на студентите да усъвършенстват не само умения и познания по "Пешеходен туризъм", но и по "Въведение в туризма", "Специализирани видове туризъм", "Екскурзоводство" и английски език. Към групата бяха привлечени две индивидуални посетителки от Сингапур и спечелени като любители на природата и културата в България.

 

Публикувано на: 07.10.2019 16:41
0 коментара
Студентска научна сесия 2019

       На 10 април 2019 г. се проведе прегледът на студентската научна дейност в Колеж по туризъм - Варна, който беше едно от събитията в рамките на Дните на кариерата в туризма и свободното време, организирани от Колежа с финансовото съдействие на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна. В студентската научна сесия участваха 9 студентски научни разработки на студенти от трите специалности. Журито, което оценяваше представянето на участниците бе в състав:

Председател:   доц. д-р Снежина Кадиева

Членове:      доц.д-р Генка Рафаилова

                          доц.д-р Гинка Димитрова

                    д-р Светла Недева

                    ас. Златка Тодорова

Разнообразните по теми научни разработки бяха презентирани по отличен начин от отделните студентски екипи и индивидуални участници. Журито бе единодушно, че във всяка студентска разработка бяха вложени много знания по изучаваните учебни дисциплини, много творчество, иновативност, анализ и изследване на много научни, статистически, информационни източници. В голяма част от представените научни проекти изводите и препоръките бяха направени на базата на анализ на проведени собствени емпирични проучвания. На журито бе много трудно да определи първите три места. И все пак след прецизни изчисления по утвърдена от журито методика от критерии и показатели на първите три места бяха класирани:

 

Участници и присъдено място

Специалност, курс,

Тема

Научен ръководител

Първо място: 

Ева Ангелова, Деница Иванова, Мелиса Шефкъ, Ева Димитрова, Ивелина Василева

МСВ, ІІ курс,

Редовно обучение

 

Екшън парк – приключения без граници

Доц.д-р Рафаилова

Второ място:

Иво Гебшеменов

МТ, І курс,

редовно обучение

Туристическа дестинация Казанлък потенциал и ограничения

Ас.Тодорова

Второ място:

Кристияна Кирилова

МТ, І курс,

редовно обучение

Златоград – съкровище в сърцето на Родопите

Ас.Тодорова

Трето място:

Деница Иванова

Аделина Бояджиева

МСВ, ІІ курс,

Редовно обучение

Популярността на Социалната чайна и възможностите и за развитие като иновативно туристическо място

Хон.ас. Димитрова

Трето място:

Боряна Пащилова

Валентин Апостолов

МХР 12,ІІ курс,

Редовно обучение

 

Системи за безопасност и сигурност в хотелиерството

Доц.д-р Кадиева

Публикувано на: 17.04.2019 10:08
0 коментара
За 18-та поредна година на връх Мусала

Колеж по туризъм – Варна има прекрасна традиция – всяка година през втората половина на м.март група студенти покорява при зимни условия връх „Мусала“. Инициативата на гл.ас. д-р Ст.Пляков води началото си от 2003 г.

Тази година д-р Ст.Пляков поведе студентите в планината за осемнайсети пореден път. Непременно трябва да отбележим, че независимо от климатичните условия всички изкачвания са успешни и завършват с покоряване на най-високия връх на Балканския полуостров. Това е повод за гордост и лично удовлетворение за колежаните.

От 21.03. до 24.03.2019 г. група от 20 студенти от Колеж по туризъм – Варна, както и приятели на колежа  покориха  връх „Мусала“. В изкачването взеха участие студенти от I, II и III курс от трите специалности, както и г-н Желю Душев, председател на Варненска туристическа камара. Участието на Желю Душев е своеобразен рекорд за най-възрастен участник в групата, тъй като г-н Душев е почти на 71 години. През 2017 г. в групата участва и най-младия покорител на върха – само на 8 г.

 Групата се подготви и покори „Мусала“ под ръководството на гл.ас. д-р Станислав Пляков. Всяко изкачване е специфично и неповторимо. Това покоряване ще запомним с най-добрите климатични условия за изкачване в цялата история на покоряванията на върха. Същевременно студентите се изправиха пред абсурдни ситуации по повод настаняването си в хижата. Младите хора не позволиха мизерните битови условия да развалят доброто им настроение и се хванаха за работа, като почистиха цялата хижа, измиха съдовете и нацепиха дърва.

Всички участници от групата на Колежа по туризъм  покориха успешно „Мусала“, като тази година изкачването е посветено на домакинството на гр.Варна на събитието „Варна -  европейска столица на спорта“.

Д-р Станислав Пляков сподели, че с всяка изминала година колежаните се представят все по-добре и проявяват несломим дух, а студентите се завърнаха удовлетворени и щастливи.

Поздравяваме всички, изкачили връх „Мусала“, и им пожелаваме още много предизвикателства и покорени върхове!

За да видите галерията със снимки, кликнете върху заглавието!

Публикувано на: 26.03.2019 12:59
1 коментара
Гост-лектори в дисциплините "Пътнически агенции" и "Технология на обслужване в пътническите агенции"

И през тази учебна година - 2018/2019 оставаме верни на традицията да каним гост-лектори на лекции по специалните дисциплини „Пътнически агенции и транспорт в туризма“ и „Технология на обслужване в пътническите агенции“.

Галин Йорданов ни гостува два пъти – на 23.10.2018 г. в рамките на лекционния курс по дисциплината „Технология на обслужване в пътническите агенции“ с втори курс и на 18.03.2019 г. по дисциплината „ Пътнически агенции и транспорт в туризма“ с първи курс.

Г-н Йорданов е бивш възпитаник на Колежа по туризъм и успешен млад специалист в сферата на обслужване на пътническите агенции, работи в туроператорска фирма „Варна Турист Сървиз“. Завършил само преди 4 години, г-н Йорданов е пример за предприемчив и креативен специалист за колежаните. Както обикновено се случва с нашите бивши студенти, и при Галин Йорданов обичта към колежа е за цял живот. Той с радост ни гостува, като за студентите от втори курс разработихме често срещани в практиката казуси, на които студентите трябваше да предложат решение. Г-н Йорданов обясни също подробно, как се обработват онлайн заявките и какви са особеностите на работата онлайн за туристическата фирма, както и необходимостта от непрекъснато технологично усъвършенстване  на сайта на дадена пътническа агенция за по-ефективни продажби.

Със студентите от първи курс, спец. МТ и МСВ, г-н Йорданов разговаря за предизвикателствата пред младия човек при работа в пътническа агенция, изискванията и очакванията на фирмите към младите хора. Втората част от лекцията засегна тенденциите в развитието на пътническите агенции като хибридни посредници и „travel concierges”.

Студентите от  I курс от  специалности „Мениджмънт на туризма“ и „Мениджмънт на свободното време“ имаха още една среща на 25.02.2019 г. с представители на туроператора „Болкан Холидейс“. Управителят на агенцията от българска страна, г-н Пламен Раловски и главният представител на фирмата за Северно Черноморие, г-н  Николай Драгнев запознаха студентите  с броя обслужени туристи  от фирмата през последните 2 години, годишни обороти, трудности при реализиране на екскурзионните програми, решаване на проблема с рекламациите,  както и със същността на работата на хендлинг агента.

Подобни срещи с гост-лектори от туристическия бизнес помагат за обогатяване  на получените теоретични знания и изграждане на адекватна представа за същността и организацията на работа в пътническата агенция.

Изразяваме благодарност на колегите от „Болкан холидейс“- Великобритания и „Варна Турист Сървиз“ за отзивчивостта и ще продължаваме да търсим съдействието на туристическия бизнес за по - качествена и компетентна подготовка на младите хора.

Снимките представят събитията хронологически. За да ги разгледате, кликнете още веднъж върху заглавието.

Публикувано на: 22.03.2019 06:11
0 коментара
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10