Събития

Студентска трудова борса' 2019

На 13.03.2019 г. Колеж по туризъм - Варна проведе традиционната си студентска трудова борса в сътрудничество с Варненска туристическа камара.  Студентската борса беше организирана в  сградата на колежа, в учебната среда на студентите. В борсата се включиха  фирми от Златни пясъци, Св..Константин  и гр.Обзор.

     Студентската трудова борса откри нашият директор, доц. д-р Г. Рафаилова.  Хотелиери, и ресторантьори обявиха свободните си позиции за сезон ‘2019. Търсят се работници за всички позиции в хотелиерството и ресторантьорството – рецепционисти, сервитьори, бармани, готвачи, пиколи, както и аниматори за всички видове хотелска анимация.

     Мероприятието предизвика интереса на студентите. Особено важна е тази среща с туристическия бизнес за първокурсниците, на които предстои да изберат първото си работно място за задължителния летен стаж. Студентите от втори и трети курс  също посетиха борсата, като живо се интересуваха,  какво ново е направил бизнеса, за да станат по-привлекателни сезонните работни позиции. За младите хора са важни условията на труд, характера на работата, както и системата на заплащане, допълнителни стимули и бонуси.

Грифид хотели и ресторант „By the sea“ участваха с уъркшоп, където представители от фирмите разказаха от първо лице за своя път на израстване в кариерата и презентираха фирмите.

     Интересът на работодателите към студентската трудова борса за пореден път доказа, че кадрите, подготвяни в Колежа по туризъм - Варна, се ценят в бранша заради знанията и практическите си умения.

     Колеж по туризъм – Варна ще продължава да организира подобни прояви с убеждението, че срещите на колежаните с представители на туристическия бизнес са необходими за правилното  ориентиране на младите хора и намиране на подходяща работа в професионалното им направление.

За да видите галерията със снимки, кликнете отново върху заглавието на статията.

Публикувано на: 13.03.2019 18:56
0 коментара
НА 22.11.2018 г., В КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА ПРИ ИУ-ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ДИСКУСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС НА ТЕМА „ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ТУРИЗМА, ИЗУЧАВАЩИ И ВЛАДЕЕЩИ ФРЕНСКИ ЕЗИК“

Основният фокус на дискусията беше обсъждане на възможности за привличане на студенти за професионално направление „Туризъм“, желаещи да изучават френски език и мотивиране на студентите да учат френски език и да се реализират в туризма, използвайки познанията си по езика. Колеж по туризъм – Варна направи предложения към туристическия бизнес за активно включване  в процеса на обучение в Колежа и финансово стимулиране на колежаните, учещи френски език. Представителите на бизнеса и на различни институции проявиха интерес към предложенията и готовност да партнират на Колежа. Основен извод, който беше направен е, че кадрите в туризма, владеещи френски език са силно търсени и имат много по-големи възможности за професионална реализиция и кариера.

Участници в дискусията с водещ доц.д-р Генка Рафаилова бяха:

Христина Неделчева – управител на Съюза на екскурзоводите в България

Ерик Перотел – Френски институт в България, филиал Варна, Франкофонски център Варна

Милена Ангелова – Алианс Франсез

Мариела Попова – Дестинейшън Туристик Сървисиз

Веселин Едров – Дестинейшън Туристик Сървисиз

Мария Унджиева – Астрал холидейз

Матей Русев – Астрал Холидейз

Николета Христова – Грифид хотели

Димо Атанасов – БСТравел ООД

Валерий Гочев – Съюз на екскурзоводите в България

Катя Калоянова – Съюз на екскурзоводите в България

Здравка Костадинова – Съюз на екскурзоводите в България

Доц.д-р Гинка Димитрова – зам.- Директор и р-л Катедра „Чужди езици“

Доц. д-р Снежина Кадиева – р-л Катедра „Туризъм“

Ст.преп. Иванка Павлова

Ст.преп. Маргарита Панчева

Ас. Златка Тодорова

Публикувано на: 26.11.2018 15:27
0 коментара
На 10.11.2018 г. се проведе пътуващ семинар по "Специализирани видове туризъм"

На 10.11.2018 г. се проведе пътуващ семинар по "Специализирани видове туризъм" със студенти втори курс, специалност МХР и МТ по маршрут "Аладжа манастир", Балчик, Lighthouse Golf & Spa Resort, Винарна "Варна" под ръководството на ст.пр. Маргарита Панчева и гл.ас.д-р Станислав Пляков. Студентите се запознаха с добри практики и възможности за развитие на религиозен и кулутурен туризъм, спортен и спа туризъм, винен и кулинарен туризъм.

Публикувано на: 19.11.2018 09:42
0 коментара
На 15 ноември 2018 г. Колеж по туризъм - Варна взе участие в Ден на сините кариери

На 15 ноември 2018 г. Колеж по туризъм - Варна взе участие в Ден на сините кариери, организиран от Морски клъстер Варна по проект МЕНТОР, финансиран от ЕС. Колежът е основен партньор на Морски клъстер за изпълнение на проекта. По време на събитието бяха представени възможности за кариерно развитие в секторите на синята икономика - морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, офшорни дейности и добив на газ и круизен туризъм. Участници в събитието бяха учебни институции, предлагащи специалности свързани с посочените сектори и бизнес фирми от Варненска област, които развиват дейности в синята икономика.

Публикувано на: 19.11.2018 09:28
0 коментара
Черноморски туристически форум

ПРОГРАМА

на 11-ти Черноморски туристически форум

Време на провеждане: 25-27.10.2018 г.

Място на провеждане: Хотел Астор Гардън, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

25.10.2018 г. – четвъртък

11.00-15.00    Изграждане на щандове

15.00-18.00    Подреждане на щандове и регистрация

18.30-19.30    Посещение на Термален комплекс „Аквахаус Термал & Бийч“

26.10.2018 г. – петък

09.30-10.00    Регистрация на участниците

10.00-10.30    Пресконференция

10.30-11.00    Официално откриване

11.00-12.30    Пленарна сесия

1) „Варна – четири сезона“ - Община Варна

2) „110 години Св. Св. Константин и Елена“ – морска и СПА дестинация

3) „Летният туристически сезон 2018 – резултати и предизвикателства“ – проф. д-р Стоян Маринов

12.30-13.30    Обедна почивка

13.30-15.30    Презентации /Азербайджан – Перлата на Кавказ, Сън Експрес Еърлайнс – Михаел Бук, Розета Мото Турс – Да открием непознатото чрез пътя към него, Исторически парк – Предимството да сме първи /

15.30-16.00    Кафе-пауза

16.00-17.30    Презентации / 55 години Колеж по туризъм – Варна – доц. д-р Генка Рафаилова, Община Русе – новият туристически сайт, ВУМ – Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии – доц. д-р Васил Донев, Проект „Черноморска кухня“ – Желязко Каракашев

17.30-19.30 Свободно време

27.10.2018 г. – събота
10.00-12.00  Посещение на Природен парк ”Златни пясъци” – запознаване с парка и при добро време представяне на част от туристическите маршрути
10.30-16.30  Демонтаж на щандове

Съпътстващи събития:

Фото-изложба на тема „110 години к.к. Св. Св.Константин и Елена”

Фото-изложба на тема „75 години Природен парк Златни пясъци”

Конкурс за най-добра разработка на студенти от спец. „Туризъм“

 

Публикувано на: 19.10.2018 12:24
0 коментара
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10