Събития

Черноморски туристически форум

ПРОГРАМА

на 11-ти Черноморски туристически форум

Време на провеждане: 25-27.10.2018 г.

Място на провеждане: Хотел Астор Гардън, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

25.10.2018 г. – четвъртък

11.00-15.00    Изграждане на щандове

15.00-18.00    Подреждане на щандове и регистрация

18.30-19.30    Посещение на Термален комплекс „Аквахаус Термал & Бийч“

26.10.2018 г. – петък

09.30-10.00    Регистрация на участниците

10.00-10.30    Пресконференция

10.30-11.00    Официално откриване

11.00-12.30    Пленарна сесия

1) „Варна – четири сезона“ - Община Варна

2) „110 години Св. Св. Константин и Елена“ – морска и СПА дестинация

3) „Летният туристически сезон 2018 – резултати и предизвикателства“ – проф. д-р Стоян Маринов

12.30-13.30    Обедна почивка

13.30-15.30    Презентации /Азербайджан – Перлата на Кавказ, Сън Експрес Еърлайнс – Михаел Бук, Розета Мото Турс – Да открием непознатото чрез пътя към него, Исторически парк – Предимството да сме първи /

15.30-16.00    Кафе-пауза

16.00-17.30    Презентации / 55 години Колеж по туризъм – Варна – доц. д-р Генка Рафаилова, Община Русе – новият туристически сайт, ВУМ – Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии – доц. д-р Васил Донев, Проект „Черноморска кухня“ – Желязко Каракашев

17.30-19.30 Свободно време

27.10.2018 г. – събота
10.00-12.00  Посещение на Природен парк ”Златни пясъци” – запознаване с парка и при добро време представяне на част от туристическите маршрути
10.30-16.30  Демонтаж на щандове

Съпътстващи събития:

Фото-изложба на тема „110 години к.к. Св. Св.Константин и Елена”

Фото-изложба на тема „75 години Природен парк Златни пясъци”

Конкурс за най-добра разработка на студенти от спец. „Туризъм“

 

Публикувано на: 19.10.2018 12:24
0 коментара
Преглед на студентската научна дейност - Април 2018 г.

        На 11 април 2018 г. от 13,00 ч. в зала 201 се проведе прегледът на студентската научна дейност в Колеж по туризъм - Варна, който беше едно от събитията в рамките на Дните на кариерата в туризма и свободното време, организирани от Колежа с финансовото съдействие на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна. В студентската научна сесия участваха 11 студентски научни разработки на студенти от трите специалности.

Журито, което оценяваше представянето на участниците бе в състав:

Председател:    доц. д-р Снежина Кадиева

Членове:           доц.д-р Генка Рафаилова

                                   доц.д-р Гинка Димитрова

                            ст.пр. Светла Недева

                            ас. Златка Тодорова

 

Гост на нашето събитие бе г-жа Деница Захариева, мениджър по обучението на персонала в Казино гранд х-л „Интернационал“ - Златни пясъци.

Разнообразните по тематика и проблематика научни разработки бяха презентирани по отличен начин от отделните студентски екипи и индивидуални участници. Журито бе единодушно, че във всяка студентска разработка бяха вложени много знания по изучаваните учебни дисциплини, много творчество, иновативност, анализ и изследване на много научни, статистически, информационни източници. В голяма част от представените научни проекти изводите и препоръките бяха направени на базата на анализ на проведени собствени емпирични проучвания.

 

Съревнованието бе много оспорвано и затова на журито бе много трудно да определи първите три места. И все пак след прецизни изчисления по утвърдена от журито методика от критерии и показатели на първите три места бяха класирани:

Първо място:

Ева Стоянова Ангелова

Студентка в спец.

МСВ, I курс,

Редовно обучение

Тема на доклада: „Хисаря – успешна туристическа дестинация”

Научен ръководител: ас. Златка Тодорова

        Второ място:

Йоана

Неделчева

Вълева и

Симона Красимирова Иванова

 

    Трето място

Студентки в

спец. МСВ,         ІІІ курс,

Редовно обучение

Тема на доклада: „Интерактивен музей в гр. Габрово като съвременно емоционално и познавателно пространство“  

 

Научен    

 ръководител:             хон.ас. Росица Димитрова


Диана Неделчева Димова

Студентка в спец. МТ, II курс, редовно обучение

 

 

"Толерантност на студентите от специалност "Туризъм"

Научен ръководител   доц.д-р Гинка Димитрова

Надя Ахмедова Алиева

Студентка в спец. МТ, І курс,

редовно обучение

„Разходка в Свещената планина“

Научен ръководител: ас. Златка Тодорова

 

              Отличията, които получават участниците в студентската научна сесия, са:

Първо място - парична награда и грамота за първо място, представяне на разработката под формата на доклад на Студентска научна конференция на ИУ-Варна, която ще се проведе на 15 май /сряда/ 2018 г.

Второ и трето място - парична награда и грамота. Всички участници в студентската научна сесия ще бъдат отличени с грамоти и парични поощрения за участие и разработките им ще бъдат включени в специален комплект-разработки от прегледа на студентската научна дейност в Колежа.
              Честито!

Доц.д-р Сн. Кадиева

Публикувано на: 17.04.2018 09:22
0 коментара
Дни на кариерата в туризма и свободното време
Публикувано на: 04.04.2018 16:01
0 коментара
17- то успешно покоряване на връх Мусала при зимни условия

За 17-та поредна година студентите от Колеж по туризъм – Варна изкачиха връх Мусала при зимни условия. Покоряването на връх Мусала се превърна за колежа по туризъм в традиция и запазена марка. Пътуването беше проведено от 15.03. до 18.03.2018 г., а самото покоряване на върха се осъществи на 17 март. 17 успешни изкачвания под компетентното ръководство на гл.ас. д-р Ст.Пляков! Тази година покоряването на връх Мусала е посветено на важна за нас годишнина – 55 години от основаването на Колежа по туризъм.

В групата се включиха 18 участници от трите курса на обучение, както и г-н Жельо Душев, председател на Варненска туристическа камара, за когото това е трето поредно изкачване на възраст почти 70 г.

През м.март времето в планината е променливо и бурно и върхът посрещна групата с ураганен вятър и много сняг – 170-180 см снежна покривка. Въпреки усложнените метеорологични условия всички участници достигнаха върха и бяха отличени с дипломи за това постижение. Поздравления за цялата група! Подобни моменти ни обединяват и укрепват колективния дух на колежаните!

За да видите фоторазказ на събитието кликнете върху заглавието!

Публикувано на: 29.03.2018 09:30
0 коментара
Гост - лектори по дисциплината „Пътнически агенции и транспорт в туризма“

В рамките на лекционния курс по дисциплината „Пътнически агенции и транспорт в туризма“ гост-лектори бяха представители на две туроператорски фирми - „Болкан Холидейс“- Великобритания и МТС „Холидейшоп“. 

Срещите със студентите от  I курс от  специалности „Мениджмънт на туризма“ и „Мениджмънт на свободното време“ се състояха съответно на 06.03.2018 г. – с „Болкан Холидейс“ , с управителя на агенцията от българска страна, г-н Пламен Раловски и главния представител, г-н  Николай Драгнев,  и на 20.03.2018 г. – с  управителя на МТС „Холидейшоп“, г-н Иван Грошев и г-жа Мария Калицева, мениджър „Екскурзии и мероприятия“.

Студентите имаха възможност да се запознаят  с броя обслужени туристи  от фирмите през последните 4 години, годишни обороти, трудности при реализиране на екскурзионните програми, решаване на проблема с рекламациите,  както и със същността на работата на хендлинг агента на големи чуждестранни туроператори. Подобни срещи с гост-лектори  от туристическия бизнес помагат за обогатяване  на получените теоретични знанията и изграждане на адекватна представа за същността и организацията на работа в пътническата агенция.

Изразяваме благодарност на колегите от „Болкан холидейс“- Великобритания и МТС “Холидейшоп“ за отзивчивостта и ще продължаваме да търсим съдействието на туристическия бизнес за по - качествена и компетентна подготовка на младите хора.

Публикувано на: 20.03.2018 19:28
0 коментара
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
04:41 | 04.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално