Събития

Преглед на студентската научна дейност - Април 2018 г.

        На 11 април 2018 г. от 13,00 ч. в зала 201 се проведе прегледът на студентската научна дейност в Колеж по туризъм - Варна, който беше едно от събитията в рамките на Дните на кариерата в туризма и свободното време, организирани от Колежа с финансовото съдействие на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна. В студентската научна сесия участваха 11 студентски научни разработки на студенти от трите специалности.

Журито, което оценяваше представянето на участниците бе в състав:

Председател:    доц. д-р Снежина Кадиева

Членове:           доц.д-р Генка Рафаилова

                                   доц.д-р Гинка Димитрова

                            ст.пр. Светла Недева

                            ас. Златка Тодорова

 

Гост на нашето събитие бе г-жа Деница Захариева, мениджър по обучението на персонала в Казино гранд х-л „Интернационал“ - Златни пясъци.

Разнообразните по тематика и проблематика научни разработки бяха презентирани по отличен начин от отделните студентски екипи и индивидуални участници. Журито бе единодушно, че във всяка студентска разработка бяха вложени много знания по изучаваните учебни дисциплини, много творчество, иновативност, анализ и изследване на много научни, статистически, информационни източници. В голяма част от представените научни проекти изводите и препоръките бяха направени на базата на анализ на проведени собствени емпирични проучвания.

 

Съревнованието бе много оспорвано и затова на журито бе много трудно да определи първите три места. И все пак след прецизни изчисления по утвърдена от журито методика от критерии и показатели на първите три места бяха класирани:

Първо място:

Ева Стоянова Ангелова

Студентка в спец.

МСВ, I курс,

Редовно обучение

Тема на доклада: „Хисаря – успешна туристическа дестинация”

Научен ръководител: ас. Златка Тодорова

        Второ място:

Йоана

Неделчева

Вълева и

Симона Красимирова Иванова

 

    Трето място

Студентки в

спец. МСВ,         ІІІ курс,

Редовно обучение

Тема на доклада: „Интерактивен музей в гр. Габрово като съвременно емоционално и познавателно пространство“  

 

Научен    

 ръководител:             хон.ас. Росица Димитрова


Диана Неделчева Димова

Студентка в спец. МТ, II курс, редовно обучение

 

 

"Толерантност на студентите от специалност "Туризъм"

Научен ръководител   доц.д-р Гинка Димитрова

Надя Ахмедова Алиева

Студентка в спец. МТ, І курс,

редовно обучение

„Разходка в Свещената планина“

Научен ръководител: ас. Златка Тодорова

 

              Отличията, които получават участниците в студентската научна сесия, са:

Първо място - парична награда и грамота за първо място, представяне на разработката под формата на доклад на Студентска научна конференция на ИУ-Варна, която ще се проведе на 15 май /сряда/ 2018 г.

Второ и трето място - парична награда и грамота. Всички участници в студентската научна сесия ще бъдат отличени с грамоти и парични поощрения за участие и разработките им ще бъдат включени в специален комплект-разработки от прегледа на студентската научна дейност в Колежа.
              Честито!

Доц.д-р Сн. Кадиева

Публикувано на: 17.04.2018 09:22
0 коментара
Дни на кариерата в туризма и свободното време
Публикувано на: 04.04.2018 16:01
0 коментара
17- то успешно покоряване на връх Мусала при зимни условия

За 17-та поредна година студентите от Колеж по туризъм – Варна изкачиха връх Мусала при зимни условия. Покоряването на връх Мусала се превърна за колежа по туризъм в традиция и запазена марка. Пътуването беше проведено от 15.03. до 18.03.2018 г., а самото покоряване на върха се осъществи на 17 март. 17 успешни изкачвания под компетентното ръководство на гл.ас. д-р Ст.Пляков! Тази година покоряването на връх Мусала е посветено на важна за нас годишнина – 55 години от основаването на Колежа по туризъм.

В групата се включиха 18 участници от трите курса на обучение, както и г-н Жельо Душев, председател на Варненска туристическа камара, за когото това е трето поредно изкачване на възраст почти 70 г.

През м.март времето в планината е променливо и бурно и върхът посрещна групата с ураганен вятър и много сняг – 170-180 см снежна покривка. Въпреки усложнените метеорологични условия всички участници достигнаха върха и бяха отличени с дипломи за това постижение. Поздравления за цялата група! Подобни моменти ни обединяват и укрепват колективния дух на колежаните!

За да видите фоторазказ на събитието кликнете върху заглавието!

Публикувано на: 29.03.2018 09:30
0 коментара
Гост - лектори по дисциплината „Пътнически агенции и транспорт в туризма“

В рамките на лекционния курс по дисциплината „Пътнически агенции и транспорт в туризма“ гост-лектори бяха представители на две туроператорски фирми - „Болкан Холидейс“- Великобритания и МТС „Холидейшоп“. 

Срещите със студентите от  I курс от  специалности „Мениджмънт на туризма“ и „Мениджмънт на свободното време“ се състояха съответно на 06.03.2018 г. – с „Болкан Холидейс“ , с управителя на агенцията от българска страна, г-н Пламен Раловски и главния представител, г-н  Николай Драгнев,  и на 20.03.2018 г. – с  управителя на МТС „Холидейшоп“, г-н Иван Грошев и г-жа Мария Калицева, мениджър „Екскурзии и мероприятия“.

Студентите имаха възможност да се запознаят  с броя обслужени туристи  от фирмите през последните 4 години, годишни обороти, трудности при реализиране на екскурзионните програми, решаване на проблема с рекламациите,  както и със същността на работата на хендлинг агента на големи чуждестранни туроператори. Подобни срещи с гост-лектори  от туристическия бизнес помагат за обогатяване  на получените теоретични знанията и изграждане на адекватна представа за същността и организацията на работа в пътническата агенция.

Изразяваме благодарност на колегите от „Болкан холидейс“- Великобритания и МТС “Холидейшоп“ за отзивчивостта и ще продължаваме да търсим съдействието на туристическия бизнес за по - качествена и компетентна подготовка на младите хора.

Публикувано на: 20.03.2018 19:28
0 коментара
Студентска трудова борса' 2018

На 14.03.2018 г. Колеж по туризъм - Варна проведе традиционната си студентска трудова борса в сътрудничество с Варненска туристическа камара.  Студентската борса беше организирана в новата сграда на колежа, в учебната среда на студентите. Туристическият бизнес очакваше проявата с нетърпение. В борсата се включиха  18 фирми от Златни пясъци, Св.Св.Константин и Елена и гр.Обзор.

     Студентската трудова борса откри нашият директор, доц. д-р Г. Рафаилова.  Хотелиери, и ресторантьори обявиха свободните си позиции за сезон ‘2018. Търсят се работници за всички позиции в хотелиерството и ресторантьорството – рецепционисти, сервитьори, бармани, готвачи, пиколи, както и аниматори за всички видове хотелска анимация – детски аниматори, аниматори за вечерна анимация, спортни аниматори край хотелския басейн.

     Мероприятието предизвика интереса на студентите, като по-активни бяха студентите от II курс. Натрупали опит от предното лято, те  знаеха точно, каква работа търсят. Повечето от тях споделиха, че са получили повече от едно привлекателни предложения за работа и че системата на заплащане с допълнителни стимули и бонуси ги удовлетворява.

     Интересът на работодателите към студентската трудова борса за пореден път доказа, че кадрите, подготвяни в Колежа по туризъм - Варна, се ценят в бранша заради знанията и практическите си умения.

     Колеж по туризъм – Варна ще продължава да организира подобни прояви с убеждението, че срещите на колежаните с представители на туристическия бизнес са необходими за правилното  ориентиране на младите хора и намиране на подходяща работа в професионалното им направление.

За да видите галерията със снимки, кликнете върху заглавието на статията.

Публикувано на: 18.03.2018 18:26
0 коментара
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10