Събития

Кулинарна изложба - 3.12.2017 г.
Публикувано на: 30.11.2017 11:02
0 коментара
Дискусия "Обучение на кадри за работа в пътническа агенция"

На 28.11.2017 г. в зала 1 на Икономически университет – Варна се проведе дискусия на тема „Обучението на кадри за работа в пътническа агенция“. Инициатор и домакин на срещата беше Колеж по туризъм - Варна.

На поканата на ръководството на колежа се отзоваха водещи туроператори и хендлинг агенти на чуждестранни туроператори. Сред гостите бяха представители на Дестинейшън туристик сървисиз, ТУИ България, Холидейшоп, Болкан Холидейс, Тез Тур, Евро-Варна, Клуб Магелан, Варна Турист Сервиз, АБ Травел, Лада Тур, Дел-Пи, Клавис Тренд, Културно-информационния център към Община Варна и др. На срещата присъстваха преподаватели и студенти от специалност „Мениджмънт на туризма“, ІІІ курс.

Две бяха основните теми на дискусията:

  • Осъществяване на академично обучение с участие на бизнеса
  •  Реализиране на ефективно практическо обучение

Представителите на туристическия бизнес изразиха задоволство, че Колеж по туризъм – Варна инициира подобна среща. Туроператорите споделиха своята гледна точка относно практическото обучение на студентите, като изслушаха внимателно и впечатленията на колежаните, преминали учебна практика в пътническа агенция.

Туроператорите  предложиха конкретни мерки за ефективното провеждане на практиката чрез организиране на фирмени обучения, уъркшопи, както и участия на представители на туроператорите като лектори по определени теми и в ролята им на ментори при активното консултиране на студентите. Обсъдени бяха възможности, да се предостави софтуерен продукт за нуждите на обучението на студентите за работа с компютърни резервационни системи.

Дискусията премина делово, конструктивно и в приятелска атмосфера, може би и поради факта, че значителна част от гостите – туроператори са бивши възпитаници и настоящи приятели на Колежа по туризъм. Участниците в дискусията изразиха единодушно убеждението си, че подобни срещи са необходими и за в бъдеще и че са готови винаги да окажат съдействие и да консултират компетентно  обучението за работа в пътническа агенция.

Публикувано на: 29.11.2017 16:38
0 коментара
Опознавателен маршрут на студентите от І курс, специалност МХР

На 11.10.2017 г. се проведе опознавателният маршрут за студентите от І курс, специалност МХР. Първокурсниците посетиха хотел "Интернационал" в КК "Златни пясъци" и хотел "Фламинго Гранд" в КК "Албена".

Срещата на студентите с туристически обекти в курортните комплекси „Златни пясъци“ и „Албена“ стана традиционна за Колеж по туризъм – Варна. Маршрутът е успешен старт в следването на бъдещите специалисти в хотелиерството и ресторантьорството и ги запознава с добри практики в туризма по Северното ни Черноморие.

     Благодарим на мениджърските екипи на хотел “Интернационал“  в КК „Златни пясъци“ и на хотел „Фламинго Гранд“ в КК“Албена“! Колегите от туристическия бизнес  презентираха хотелските обекти и представиха екипите си, като изразиха готовност за по-нататъшно ползотворно сътрудничество с колежа.

     На студентите пожелаваме успешна учебна година!

     Вижте по-долу и фоторазказ за пътуването!

Публикувано на: 16.10.2017 20:17
0 коментара
Лекции на унгарски гост-лектор доц.д-р Zoltan Szakal по програма Еразъм +
Доц.д-р Zoltan Szakal, преподавател от Университет Мисколч, факултет "Маркетинг и туризъм", Унгария ще изнесе лекции:
"Винен туризъм и маркетинг" на 11.10.2017 г. от 14,00 до 15,00 ч. /сряда/ в зала 2-223
"Маркетинг на туризма" на 12.10.2017 г. от 15,30 до 16,30 ч. /четвъртък/ в зала 2-219
Публикувано на: 03.10.2017 11:37
0 коментара
Презентация на фирма AIDA Cruises

Представител на фирма AIDA Cruises на 10.10.2017 г. /вторник/ от 14.00 ч. в зала 2-222 ще наприви презентация на възможностите за работа в компанията.

AIDA Cruises е немският клон на Коста Крочиере, лидер на немския пазар и 12 нейни кораба нейни плават из целия свят.

Повече информация може да намерите на следния сайт: https://www.aida.de/

В момента се наема персонал за различни департаменти и позиции (Машинна команда, Аудио и Светлинни Техници, Медицински персонал, Спа, Фото, Казино, Магазин, Кухня, Бар и Ресторант), но презентацията ще е фокусирана върху възможностите в Хотелската част. Работният език на борда е английски, като за някои позиции се изисква и немски език.

Публикувано на: 03.10.2017 11:18
0 коментара
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10