Обучение

Професионално направление: "ТУРИЗЪМ"

Професионална квалификация: "ТУРИЗЪМ"

Образователно-квалификационна степен: "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

Продължителност на обучението: 3 години

Специалности:

МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА - редовно обучение

МЕНИДЖМЪНТ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ - редовно обучение

МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ - редовно и задочно обучение

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА - на русском языке

10:52 | 18.12.2017
Подкатегории
Вход
Актуално