Квалификационни характеристики на специалностите

  filename description
12.00.01 PR Квалификационна характеристика_MT_College.doc Квалификационна характеристика - специалност "Мениджмънт на туризма"
12.00.01 PR Квалификационна характеристика_MSV_College.doc Квалификационна характеристика - специалност "Мениджмънт на свободното време"
12.00.01 PR Квалификационна характеристика_MHR_College.doc Квалификационна характеристика - специалност "Мениджмънт на хотели и ресторанти"
05:15 | 04.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално