Мениджмънт на свободното време

      Обучението в специалността дава концептуални основи и специализирани знания по управление на дейности и направления  в индустрията на свободното време и туризма  като културни, спортни, развлекателни дейности, туроператорска и информационна дейност, екскурзоводство, анимация, туристическо информационно обслужване, специализирани занимания с деца и младежи, забавления в центрове за търговия и свободно време и туристически комплекси.
Завършилите специалисти по свободното време, благодарение на теоретичните знания и практическите умения, имат възможност да работят в в културни, спортни, развлекателни, рекреационни и туристически комплекси на различни длъжности, да ръководят звена и сектори в индустрията на свободното време като:

      След завършване на обучението, специалистите по свободното време придобиват ключови и професионални компетенции, благодарение на които могат  ръководят  звена и сектори като:

      По-нататъшното развитие и растеж на специалистите по професиите в специалността и в управленската структура, изисква поддържането на висока мобилност, което колежът осигурява чрез отделението за следдипломна квалификация и чрез продължаване на обучението в Икономическия университет и други висши училища за образователно-квалификационна степен “магистър”.

Учебен план

05:25 | 04.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално