Мениджмънт на туризма

      Обучението в специалността дава концептуални основи и специализирани знания по управление на дейности и направления  в индустрията на туризма  като туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство, туристическо информационно обслужване, спортно-развлекателни дейности в туристически комплекси и ваканционни селища и др./.
Завършилите специалисти по туризъм, благодарение на теоретичните знания и практическите умения, имат възможност да работят в туристически фирми, обекти и комплекси на различни длъжности като:

      След завършване на обучението специалистите по туризъм придобиват ключови и професионални компетенции, благодарение на които могат  ръководят  звена и сектори в туристическата индустрия  като:   

      По-нататъшното развитие и растеж на специалистите по туризъм в професиите в специалността и в управленската структура, изисква поддържането на високо равнище на квалификация в съответствие със съвременните тенденции в развитието на туристическата индустрия, което Колежът осигурява чрез отделението за следдипломна квалификация и чрез продължаване на обучението в Икономическия университет и други висши училища за образователно-квалификационна степен “магистър”.

Учебен план

 


06:05 | 04.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално