Учебни планове

MT_16.xls Учебен план "Мениджмънт на туризма" 2016-2019
MSV_ 16.xls Учебен план "Мениджмънт на свободното време" 2016-2019
MHR_16.xls Учебен план "Мениджмънт на хотели и ресторанти" 2016-2019
MHR_zad_16.xls Учебен план "Мениджмънт на хотели и ресторанти", задочно обучение 2016-2019
last_plan_MT.xls Учебен план "Мениджмънт на туризма"
last_plan_MSV.xls Учебен план "Мениджмънт на свободното време"
last_plan_MHR.xls Учебен план "Мениджмънт на хотели и ресторанти"
last_plan_MHR_zad.xls Учебен план "Мениджмънт на хотели и ресторанти", задочно обучение
rus_plan_MT_KT_.xls Учебный план "Менеджмент туризма", обучение на русском языке
14:43 | 05.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално