Учебни програми

СТРАНОЗНАНИЕ-2020.doc
ИКК-2020.doc
ENGL1_MТСВ_4_sem.doc
ENGL1_MTСВ_6_sem.doc
ENGL1_MTСВ_5_sem.doc
ENGL1_MTСВ_3_sem.doc
ENGL1_MTСВ_2_sem.doc
ENGL1_MTСВ_1_sem.doc
Катедра Чужди езици.pdf Становища на работодатели за учебни програми - катедра "Чужди езици"
Катедра Туризъм.pdf Становища на работодатели за учебни програми - катедра "Туризъм"
UP_Анимация в туризма.doc
UP_Бизнес комуникации.doc
UP_Бизнес-информационни технологии.doc
UP_Бит, традиции и кулинарно изкуство.doc
UP_Въведение в туризма.doc
UP_Грижа за клиента.doc
UP_Индустрия на свободното време.doc
UP_Информационни системи в ПАТ.doc
UP_Информационни системи в ХР.doc
UP_Маркетинг в туризма.doc
UP_Маркетинг и мениджмънт на събитията.doc
UP_Маркетингови комуникации в туризма.doc
UP_Основи на управлението.doc
UP_Пешеходен туризъм.doc
UP_Право в туризма.doc
UP_Пътнически агенции и транспорт в туризма.doc
UP_Ресторантьорство.doc
UP_Сомелиерство.doc
UP_Социална психология.doc
UP_Специализирани видове туризъм.doc
UP_Стокознание.doc
UP_Счетоводство на ТП.doc
UP_Технология на обслужване в бара.doc
UP_Технология на обслужване в ПАТ.doc
UP_Технология на обслужване в ресторанта.doc
UP_Технология на обслужване в хотела.doc
UP_ТКП и хигиена на храненето.doc
UP_Управление на туризма.doc
UP_Управление на човешките ресурси.doc
UP_Учебна практика (бар).doc
UP_Учебна практика (ресторант).doc
UP_Учебна практика (хотел).doc
UP_Физическо възпитание.doc
UP_Хотелиерство.doc
05:40 | 04.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално