Партньорства

Клубът "Приятели на Колеж по туризъм - Варна" е основан на 14.12.2006 г. Учредителите му се обединяват под мотото "Конкурентноспособните кадри в туризма - обща цел на колежите и туристическите фирми".

 

Мисия на Клуба "Приятели на Колеж по туризъм - Варна"

Утвърждаване и поддържане на хармония между традиции и развитие на Колеж по туризъм - Варна, между постижения и иновации, професионализъм и обучение за цял живот.

 

Цели и задачи на клуба

 

КЪМ НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ

В днешното напрегнато и динамично време се обръщаме към една благородна традиция – дарителството. Съществувало столетия, дарителството е най-голямото достойнство на българина. То е състояние на духа, потребност и начин на мислене. Дарителите са хора, притежаващи завиден морал, чувство за съпричастност и желание да помогнат.
Колеж по туризъм – Варна изразява своята благодарност за благородния жест на всички частни лица, фирми и организации, които му помагат щедро и всеотдайно!
Благодарим Ви, Дарители, за вярата Ви в нас и в нашата мисия – да създаваме успешни професионалисти в туризма.

Можете да направите дарение в сградата на Колеж по туризъм, гр. Варна, бул. "Сливница" 158-А, етаж 1 или по банков път:

Колеж по туризъм - Варна 

IBAN: BG02STSA93003144101600

BIC: STSABGSF

Банка: ДСК ЕАД

Основание за плащане: дарение

Всеки дарител получава Договор за дарение и благодарствено писмо.

Повече информация относно данъчните облекчения виж

ДАРИТЕЛИ:

Доц. д-р Стоян Маринов
Дарената сума е за частично покриване разходите за новия сайт на Колежа.

Ника тур ООД
Дарената сума е за 2 броя проектори за подпомагане на чуждоезиковото обучение на студентите.

СОК Камчия ЕАД
Дарената сума е за подпомагане на чуждоезиковото обучение на студентите.

Гл.ас. Севдалина Чакърова
Предметно дарение за окомплектоване на озвучителна система

Студент от първи курс, спец. МХР, пожелал анонимност
Дарената сума е за обновяване на инвентара в кабинета по Технология на кулинарната продукция.

Фирма  „ Евро - ИДД ” ООД гр. Варна

Фирма  „ КРЕДО 2012 ” 

Дарение с  цел подпомагане на учебния процес в Колежа.

"Травълър" ЕООД - Георги Джамбазов

Дарение за подпомагане на чуждоезиковото обучение в Колежа

Варненска туристическа камара и

Регионален образователен туристически информационен център

Парично дарение

Проф. д-р Марин Нешков

Парично дарение