Колеж по туризъм - Варна като партньор

* Колеж по туризъм - Варна се гордее с половинвековната си история като първото в България висше училище по туризъм.

* Колежът има права и възможности да издава сертификати за професионална квалификация по екскурзоводство, барманство и сервиране, да осигурява обучение за бакалавър в Оксфорд Брукс и придобиване на европейски сертификат за владеене на чужд език.

* Колежът е участвал успешно в четири проекта по програма "Леонардо", в проект на Британския съвет и по програма ФАР.

* Колежът обезпечава квалифициран персонал за провеждане на мащабни или специални мероприятия, както и на консултации по тяхната организация.

* Преподавателите в Колежа - индивидуално и в екип - имат опит, отлични умения и познания за провеждане на фирмено обучение, обучение по специализирана тематика и по чужд език, за консултации и работа по специфични проблеми и изисквания на фирмите от сферата на индустрията на свободното време и туризма. 

* Отличителни компетенции на Колежа са провеждането на специфично практическо обучение на екскурзоводи и специалисти по хотелиерство и ресторантьорство по Грижа за клиента, Персонална ефективност, Организация и управление на свободното време, Екология в туризма.

 

 

04:49 | 04.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално