Туристическата индустрия като партньор

Колеж по туризъм - Варна разчита на съдействието от страна на туристическата индустрия и на сътрудничество с нея с цел постигане на взаимоизгодни резултати - конкурентноспособни кадри, популяризация и изграждане на положителен имидж на туризма в региона на Варна както и на образованието в сферата на туризма.

Предимства за туристическите фирми от сътрудничеството с Колеж по туризъм - Варна

* Туристическите фирми и организации могат да участват с лого, търговски знак, банер в уеб-сайта на Колеж по туризъм - Варна с връзка към техни сайтове и страници в Интернет

* Туристическите фирми, организации, сдружения и асоциации могат да представят своите лого, търговски знак и марка в рекламно-информационни материали на Колеж по туризъм - Варна

* Представители на индустрията на хотелиерството и ресторантьорството, на свободното време и туризма имат възможност да провеждат в Колежа през цялата учебна година презентации на свои продукти и услуги, история, възможности за работа и кариера с цел популяризиране на дейността си и набиране на кадри.

* Туристическите фирми и организации могат да сътрудничат на преподаватели и студенти във връзка с разработване на курсови и преддипломни проекти като осигуряват информация и посещения в своите обекти. В резултат разработките се презентират публично и се предоставят за ползване от съответните фирми.

* В края на всяка учебна година в Колеж по туризъм - Варна се провеждат държавни практически изпити, които се изразяват в организиране и провеждане на специални и тематични събития. Фирмите и организациите от сферата на хотелиерството, ресторантьорството и туризма могат да спонсорират тези изпити като участват със свои продукти или да представят своята дейност, марка, име и др.

17:03 | 10.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално