Обръщение на Директора на Колеж по туризъм - Варна

СКЪПИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

През 2013 г. година се навършват 50 години от създаването на първото в България училище за подготовка на кадри за туристическата индустрия, чийто приемник е Колежът по туризъм – Варна. Понастоящем Колежът по туризъм е основно звено на Икономически университет – Варна.

Учебните планове на Колежа по туризъм отразяват  водещите световни  методики и практики за обучение на кадри за туризма. Стремежът ни е да съчетаваме добрите aкадемични традиции с предизвикателствата в съвременното образование и наука. В Колежа преподават специалисти с богат професионален опит и желание за непрекъснато усъвършенстване. Висшите ценности за преподавателския и административния екип са отговорност, съпричастност и справедливост спрямо студентите.

Гаранция за високото качество на образованието в Колежа по туризъм – Варна са оценките на акредитационните органи. Образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър” в професионално направление „Туризъм” заслужено има най-високата оценка „много добра” от Националната агенция за оценяване и аккредитация. Специалността „Мениджмънт на хотели и ресторанти” е акредитирана и от Университета Оксфорд-Брукс във Великобритания. По време на обучение си в Колежа по туризъм студентите придобиват професионални знания и умения в областта на основните туристически сектори – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа анимация.

Завършилите Колежа по туризъм – Варна се реализират успешно като специалисти и оперативни мениджъри в страната и чужбина. Работят като екскурзоводи, аниматори, фронт-офис мениджъри, мениджъри на хотели и ресторанти, специалисти и мениджъри в туроператорски фирми. Завършилите Колежа отговарят напълно на изискванията на съвремения и бъдещ пазар на труда защото:

 

СКЪПИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

Доверете се на Колежа по туризъм Варна и ще откриете пътя на Вашето професионално и личностно израстване.

 

 Доц.д-р Стоян Маринов

 Директор на колежа

14:28 | 05.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално