Предварителен и основен прием


Уважаеми кандидат-студенти,

през 2019 г. Колеж по туризъм - Варна организира Предварителен и Основен кандидатстудентски прием.

ОКС "Професионален бакалавър" - специалности:

"Мениджмънт на туризма"

"Мениджмънт на свободното време"

"Мениджмънт на хотели и ресторанти"

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

/За тези кандидати, които са получили диплома за средно образование преди 2019 г./

от 25 март до 3 април 2019 г.

ЗАПИСВАНЕ:

на 4 и 5 април 2019 г.

ОСНОВЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

от 24 юни до 5 юли 2019 г.

ЗАПИСВАНЕ:

от 8 юли до 12 юли 2019 г.

 

Кандидат-студентите, които са избрали специалности "Мениджмънт на туризма" и "Мениджмънт на свободното време", и нямат оценка в дипломата от Матура по чужд език, могат да положат изпит /Английски, Немски или Руски език/ в Тестовия център на ИУ - Първи корпус на следните дати: 7.03., 16.03, 6.04, 23.04.,9.05., 16.05., 6.06., 12.06.2019 г.