Публикации

Заглавие: Съвременни видове туризъм
Автор: Стоян Маринов
Книгата Съвременни видове туризъм” систематизира характеристиките и особеностите на основните, актуални за нашето съвремие, видове и форми на туризъм. още...

Заглавие: Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето
Автор: Яна Христова
Учебникът е създаден за целите на курса за обучение по дисциплината “Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето” в Колежа по туризъм към ИУ – Варна и е съобразен с учебната програма. още...

Заглавие: Многоезичен речник - Хотел, ресторант, кухня
Автори: Севдалина Чакърова, Светла Недева, Ваня Георгиева, Маргарита Панчева, Иванка Павлова, Гинка Димитрова
Многоезичният речник е предназначен за специалисти в туристическото обслужване, преводачи, преподаватели, студенти и ученици във висши и средни учебни заведения със специалности, свързани с туризма, както и за лица с по-широки интереси. още...

Заглавие: Немски език (учебно помагало за специалност "Мениджмънт на хотели и ресторанти" в Колеж по туризъм – Варна)
Автори: Галина Петрова, Севдалина Чакърова, Ваня Георгиева, Биляна Павлова
Учебното помагало е предназначено за подготовка на студентите с първи, втори и факултативен език от първи, втори и трети курс при практическото овладяване на немски език. още...

Заглавие: Круизен пътеводител - Босфорът
Автор: Бисер Попов
Круизният пътеводител на Босфора представлява един качествено нов тип продукт, нямащ аналог до този момент на туристическия книжен пазар. още...

Заглавие: Специализирани видове туризъм     

Автори:  доц.д-р Генка Рафаилова, гл.ас. Снежина Кадиева, гл.ас. Станислав Пляков, гл.ас. Лиляна Кожухарова, гл.ас. Атанаска Кръстева и ас. Красимира Янчева               

Основната цел на учебника е да се представи същността, ролята и формите на тези видове туризъм, които се отличават от традиционния морски и планински, предимно организиран и масов туризъм. Това са екотуризмът, туризмът в селски и аграрни райони, конгресният и градски туризъм, лечебният и спа-туризъм, винен, кулинарен, културен, религиозен и спортен туризъм. още...

 Заглавие: Fifteen sample tests for the new entrance exam

 Автори: Св.Недева, Б.Попов, Кр.Трифонова, Хр.Илиева, Н.Станчева

Сборникът  е предназначени за кандидат-студенти, подготвящи се за приемните изпити и съдържа 15 теста по новия формат на писмения изпит по чужди езици в колежа, в сила от  2011г. Състои се от тестове, вече давани на предни кандидатcтудентски изпити по английски език и е за ниво среднонапреднали, съгласно изискванията за кандидатстване в колежите. още...

Заглавие: A Tour of Bulgaria – A Handbook in Guiding Part One, на издателство „Наука и икономика” към ИУ Варна

Автори : Светла Недева и Красимира Трифонова.

Книгата е на английски език и е предназначена за студентите от специалностите „Мениджмънт на туризма” и „Мениджмънт на свободното време”, в помощ на тяхната подготовка по ”Учебна практика по екскурзоводство и анимация” на първи и втори чужд език. Настоящото помагало е Част първа, която съдържа полезна информация за България като дестинация, общ преглед на историята и географията на страната, както и на нейните природни, исторически и културни забележителности. Информацията е изложена в 4 основни глави 1. Обща информация за България; 2. Туристически ресурси; 3. Исторически преглед; 4. Културно наследство. още...

Заглавие: La Bulgarie. Aspects culturels

Автори: Маргарита Панчева, Иванка Павлова

Учебно помагало на френски език, предназначено за студентите от Колеж по туризъм - Варна. Помагалото предоставя информация, необходима за подготовката на екскурзоводски беседи за практическите часове по чужд език. още...

Заглавие: La Bulgarie. Histoire, traditions et temps modernes

Автори: Иванка Павлова, Маргарита Панчева

Учебно помагало на френски език, предназначено за студентите в Колежа.  Предоставя информация, необходима за подготовката на екскурзоводски беседи за практическите часове по чужд език. Темите са съобразени с принципите за приоритетност на изучаването им по време на курса на обучение. още...

Заглавие: Бит, традиции и кулинарно изкуство

Автор: Яна Христова

Учебникът е създаден за целите на курса на обучение по избираемата дисциплина “Бит, традиции и кулинарно изкуство” в Колежа по туризъм към ИУ – Варна и е съобразен с учебната програма. Той е предназначен за студентите от всички специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. още...

Заглавие: "Индустрия на свободното време"

Автор : Снежина Кадиева

Учебникът е предназначен за студентите от Колеж по туризъм – Варна, изучаващи дисциплината „Индустрия на свобдното време” – задължителна за специалност „Мениджмънт на свободното време” и свободно избираема за специалностите „Мениджмънт на хотели и ресторанти” и „Мениджмънт на туризма”. още...

Заглавие: "Сомелиерство"

Автор: Костадинка Иванова

Учебникът „Сомелиерство” е предназначен за студентите от Колеж по туризъм – Варна изучаващи дисциплината „Сомелиерство”. Разработката може да бъде полезна за студенти, изучаващи дисциплини свързани с обслужването в ЗХР и специализирани видове туризъм, на представители на ресторантьорския бизнес, заведения за развлечение като винени барове и клубове, браншови организации, свързани с винопроизводството, търговията на вино, винен туризъм, сомелиерството и др. още...

Заглавие: "Пешеходен туризъм"

Автор: д-р Станислав Пляков

Учебникът "Пешеходен туризъм" е предназначен за студентите от Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, изучаващи дисциплината "Пешеходен туризъм". Целта на разработката е да се представят както теоретичните основи на пешеходния туризъм, така и практическия аспект на негоното организиране и реализация. В учебника са изяснени същността, характеристиките, подходите и принципите за осъществяване на пешеходния туризъм. Теоретичните понятия и постановки са обяснени и допълнени с конкретни примери, насоки и съвети за практическото изпълнение на пешеходни туристически пътувания. още...

Заглавие: "Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето"

Автор: гл.ас. Яна Христова

 Учебникът е предназначен за обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на хотела и ресторанта” по дисциплината „Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето” в Колежа по туризъм към Икономическия  университет – Варна. още...