Структура

Ръководство

Директор
Доц. д-р Генка Рафаилова – тел. 0879 335 580
e-mail: genka@rafailova.org

Заместник-директор
Доц. д-р Гинка Димитрова – тел. 0879 313 921
e-mail: college_varna@ue-varna.bg 

Катедри:

Катедра „Туризъм"     

Доц. д-р Генка Рафаилова

Доц. д-р Снежина Кадиева – ръководител катедра

Ас. Костадинка Иванова

Гл.ас.д-р Станислав Пляков

Ас. Петя Атанасова

Ас. Златка Тодорова

Ас. Николай Николов

Ас. Желязко Каракашев

 

Хонорувани преподаватели

Доц. д-р Светлозар Стефанов

Хон. ас. Яна Христова

Хон.ас. Петко Цигуларов

Хон. ас. Росица Димитрова

Хон. ас. д-р Лилия Милева

Хон. ас. Галина Тодорова

Хон.ас. Христина Филипова

Хон.пр. Ренета Чалъкова 

Хон.пр. Катерина Димитрова

 

Катедра „Чужди езици”

Доц. д-р Гинка Димитрова – ръководител катедра

Секция "Английски език"
Ст.пр. д-р Светла Недева
Ст.пр. Бисер Попов
Ст.пр. Христина Илиева-Сверчкова
Ст.пр. Красимира Трифонова
Ст.пр. Наталия Станчева  

Хонорувани преподаватели

Галина Илиева

Секция "Немски език"
Ст.пр. Ваня Георгиева
Ст.пр. Галина Петрова
Ст.пр.д-р Биляна Павлова

Секция "Френски език"
Ст.пр. Иванка Павлова
Ст.пр. Маргарита Панчева

Секция "Руски език"
Доц. д-р Гинка Димитрова
Гл.ас. д-р Жана Иванова
Гл.ас. д-р Радостина Стоянова

Хонорувани преподаватели

Катя Маринска

Милена Желева

Яна Барановская

Олга Бончева

 

Директор, Зам.директор   

Трети корпус на ИУ - Варна
бул. "Сливница" № 158 А

кабинет 3-104, 3-105

e-mail: college_varna@ue-varna.bg

 

Учебен отдел

кабинет 3-102

тел. 052 620 722, 0879 313 926

e-mail: college_varna@ue-varna.bg

 

Домакин

кабинет 3-103

 

Катедра „Чужди езици”

кабинет 3-108

 

Катедра „Туризъм”

кабинет 3-106