Структура

Ръководство

Директор
Доц. д-р Генка Рафаилова – тел. 0879 335 580
e-mail: college_varna@ue-varna.bg 

Заместник-директор
Доц. д-р Гинка Димитрова – тел. 0879 313 921
e-mail: college_varna@ue-varna

Катедри:

Катедра „Туризъм"     

Доц. д-р Генка Рафаилова – ръководител катедра

Доц. д-р Снежина Кадиева

Ас. Костадинка Иванова

Гл.ас.д-р Станислав Пляков

Ас. Петя Атанасова

Ас. Златка Тодорова

Хонорувани преподаватели

Доц. д-р Светлозар Стефанов

Хон. ас. Яна Христова

Хон. ас. Росица Димитрова

Хон. ас. Лилия Милева

Хон. ас. Галина Тодорова

Хон. пр. Николай Николов

Хон.ас. Христина Филипова

 

Катедра „Чужди езици”

Доц. д-р Гинка Димитрова – ръководител катедра

Секция "Английски език"
Ст.пр. Светла Недева
Ст.пр. Бисер Попов
Ст.пр. Христина Илиева-Сверчкова
Ст.пр. Красимира Трифонова
Ст.пр. Наталия Станчева  

Хонорувани преподаватели

Галина Илиева

Секция "Немски език"
Ст.пр. Ваня Георгиева
Ст.пр. Галина Петрова
Ст.пр. Биляна Павлова

Хонорувани преподаватели

Севдалина Чакърова

Ирена Добрева

Секция "Френски език"
Ст.пр. Иванка Павлова
Ст.пр. Маргарита Панчева

Секция "Руски език"
Доц. д-р Гинка Димитрова
Гл.ас. д-р Жана Иванова
Гл.ас. д-р Радостина Стоянова

Хонорувани преподаватели

Катя Маринска

Милена Желева

Яна Барановская

Олга Бончева

 

Директор, Зам.директор   

Втори корпус на ИУ-Варна
ул. Евлоги Георгиев № 24

кабинет 216

e-mail: college_varna@ue-varna

 

Учебен отдел

Втори корпус на ИУ-Варна
ул. Евлоги Георгиев № 24

кабинет 218

тел. 052 620 722

e-mail: college_varna@ue-varna

 

Домакин

Втори корпус на ИУ-Варна
ул. Евлоги Георгиев № 24

кабинет 227

 

Катедра „Чужди езици”

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I № 77

кабинет Н - 109

 

Катедра „Туризъм”

ул. Стефан Караджа  №  32 (пристройка)

кабинет А 4