Структура

Ръководство

Директор
Доц. д-р Генка Рафаилова – тел. 0879 335 580
e-mail: genka@rafailova.org

Заместник-директор
Доц. д-р Гинка Димитрова – тел. 0879 313 921
e-mail: college_varna@ue-varna.bg 

Катедри:

Катедра „Туризъм"     

Доц. д-р Генка Рафаилова

Доц. д-р Снежина Кадиева – ръководител катедра

Ас. Костадинка Иванова

Гл.ас.д-р Станислав Пляков

Ас. Петя Атанасова

Ас. Златка Тодорова

Хонорувани преподаватели

Доц. д-р Светлозар Стефанов

Хон. ас. Яна Христова

Хон.ас. Петко Цигуларов

Хон. ас. Росица Димитрова

Хон. ас. Лилия Милева

Хон. ас. Галина Тодорова

Хон. пр. Николай Николов

Хон.ас. Христина Филипова

Хон.пр. Ренета Чалъкова 

Хон.пр. Катерина Димитрова

 

Катедра „Чужди езици”

Доц. д-р Гинка Димитрова – ръководител катедра

Секция "Английски език"
Ст.пр. Светла Недева
Ст.пр. Бисер Попов
Ст.пр. Христина Илиева-Сверчкова
Ст.пр. Красимира Трифонова
Ст.пр. Наталия Станчева  

Хонорувани преподаватели

Галина Илиева

Секция "Немски език"
Ст.пр. Ваня Георгиева
Ст.пр. Галина Петрова
Гл.ас.д-р Биляна Павлова

Секция "Френски език"
Ст.пр. Иванка Павлова
Ст.пр. Маргарита Панчева

Секция "Руски език"
Доц. д-р Гинка Димитрова
Гл.ас. д-р Жана Иванова
Гл.ас. д-р Радостина Стоянова

Хонорувани преподаватели

Катя Маринска

Милена Желева

Яна Барановская

Олга Бончева

 

Директор, Зам.директор   

Трети корпус на ИУ - Варна
бул. "Сливница" № 158 А

кабинет 3-104, 3-105

e-mail: college_varna@ue-varna.bg

 

Учебен отдел

кабинет 3-102

тел. 052 620 722, 0879 313 926

e-mail: college_varna@ue-varna.bg

 

Домакин

кабинет 3-103

 

Катедра „Чужди езици”

кабинет 3-108

 

Катедра „Туризъм”

кабинет 3-106