Структура

Ръководство

Директор
Доц. д-р Генка Рафаилова – тел. 0879 335 580
e-mail:college.ue_varna@abv.bg

Заместник-директор
Доц. д-р Гинка Димитрова – тел. 0879 313 921
e-mail:college.ue_varna@abv.bg

Катедри:

Катедра „Туризъм"     

Доц. д-р Генка Рафаилова – ръководител катедра

Гл.ас. д-р Снежина Кадиева

Ас. Костадинка Иванова

Гл.ас.д-р Станислав Пляков

Ас. Петя Атанасова

Ас. Златка Тодорова

Хонорувани преподаватели

Доц. д-р Светлозар Стефанов

Хон. ас. Яна Христова

Хон. ас. Росица Димитрова

Хон. ас. Лилия Милева

Хон. ас. Галина Тодорова

Хон. ас. Илин Димитров

Хон. пр. Дияна Сярова

 

 

Катедра „Чужди езици”

Доц. д-р Гинка Димитрова – ръководител катедра

Секция "Английски език"
Ас. Светла Недева
Ас. Бисер Попов
Ас. Христина Илиева-Сверчкова
Ас. Красимира Трифонова
Ас. Наталия Станчева  

Хонорувани преподаватели

Галина Илиева

Зорка Канарчева

Анита Каменова

Секция "Немски език"
Ас. Севдалина Чакърова
Ас. Ваня Георгиева
Ас. Галина Петрова
Ас. Биляна Павлова

Хонорувани преподаватели

Ирена Добрева

Секция "Френски език"
Ас. Иванка Павлова
Ас. Маргарита Панчева

Секция "Руски език"
Доц. д-р Гинка Димитрова
Гл.ас. д-р Жана Иванова
Гл.ас. д-р Радостина Стоянова

Хонорувани преподаватели

Надя Николова

Катя Маринска

Милена Желева

 

Директор, Зам.директор   

Втори корпус на ИУ-Варна
ул. Евлоги Георгиев № 24

кабинет 216

тел.  052 620 724
e-mail:college.ue_varna@abv.bg

 

Учебен отдел

Втори корпус на ИУ-Варна
ул. Евлоги Георгиев № 24

кабинет 218

тел. 052 620 722

e-mail:college.ue_varna@abv.bg

Работно време със студенти:

от 8,30 до 11,00 и от 13,00 до 14,00

 

Домакин

Втори корпус на ИУ-Варна
ул. Евлоги Георгиев № 24

кабинет 227

 

Катедра „Чужди езици”

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I № 77

кабинет Н - 109

 

Катедра „Туризъм”

ул. Стефан Караджа  №  32 (пристройка)

кабинет А 4