Графици за изпитни сесии

  filename description
grafikpopr-let-2019.doc График на Поправителна изпитна сесия за студентите от ПЪРВИ и ВТОРИ курс - редовно обучение - летен семестър на уч. 2018/2019
grafik_leten_18-19.doc График на Редовна изпитна сесия за студентите от ПЪРВИ и ВТОРИ курс - редовно обучение - летен семестър на уч. 2018/2019
III kurs-red.grafik_leten_18-19.doc График на Редовна изпитна сесия за студентите от ТРЕТИ курс - редовно обучение - летен семестър на уч. 2018/2019
grafikpopr-let-3kurs-Red+Zad-2019.doc График на Поправителна сесия за студентите от ТРЕТИ курс - редовно и задочно обучение - летен семестър на уч. 2018/2019
grafik-likv-IIIk-2019.doc График на Ликвидационна сесия за студентите от ТРЕТИ курс - редовно и задочно обучение - летен семестър на уч. 2018/2019
Grafik- DI.doc График на Държавна изпитна сесия - м. Май 2019 г.