Графици за изпитни сесии

  filename description
Otgovornitzi_staj_College.docx График за защита на Летен стаж за всички специалности и курсове. Отчетите се носят в деня на защитата.
grafiklikv2019.doc График за Ликвидационна сесия за всички курсове и специалности.