Графици за провеждане на практики

grafik Cigularov-2018.doc График за студентите от Първи курс специалност МХР - Учебна практика в ресторант
grafik_PRAKTIKI HOTEL__MHR__2019.docx График за студентите от Втори курс специалност МХР - Учебна практика в хотел
График - Базова практика - трети курс.docx График за студентите от Трети курс специалност МХР - Учебна практика в бар
MFM_leten_19.doc Автобусни маршрути за летен семестър на уч. 2018/2019 година за студентите от специалности МТ и МСВ, всички курсове