Графици за провеждане на практики

GRAFIK_GRUPI(1).doc График за провеждане на практика със студенти от ВТОРИ курс, редовно обучение, специалност МХР - зимен семестър на уч. 2019/2020 г.
MFM_zimen_19.doc График на МФМ за специалностите МТ и МСВ за учебна 19/20 г. - зимен семестър
grafik Cigularov-2018.doc График за студентите от Първи курс специалност МХР - Учебна практика в ресторант
grafik_PRAKTIKI HOTEL__MHR__2019.docx График за студентите от Втори курс специалност МХР - Учебна практика в хотел
График - Базова практика - трети курс.docx График за студентите от Трети курс специалност МХР - Учебна практика в бар
15:35 | 27.01.2020
Подкатегории
Вход
Актуално