Декларация за здравно осигуряване

Декларация.docx Формулярът се попълва задължително в началото на всяка учебна година и при възникнала промяна. Попълненият документ се носи в отдел "Счетоводство" в Първи корпус на ИУ - каб. 1-231. Всички студенти от редовно обучение, които не са навършили 26 години и не са на трудов договор, имат право на здравно осигуряване.
14:45 | 05.08.2020
Подкатегории
Вход
Актуално