Държавни изпити

График за държавни изпити - май 2018.docx График на Държавна изпитна сесия за студентите от ТРЕТИ курс - редовно и задочно обучение /Разпределение по групи, дни, часове и зали/
KONSPEKT_KOMPL_DI_MT_MSV.doc Въпросник за Комплексен Държавен изпит за МТ и МСВ
KONSPEKT_KOMPL_DI_MHR.doc Въпросник за Комплексен Държавен изпит за МХР
11:17 | 10.12.2018
Подкатегории
Вход
Актуално