Студентска научна сесия 2018

Заявка за участие в сесията.doc Заявка за участие в Студентска научна сесия 2018
Стдентска научна сесия 2018.docx Указания, критерии за оценка и регламент