Здравно осигуряване на студентите

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Студентите от Колеж по туризъм се осигуряват здравно от Държавния бюджет само ако са  подали декларация, в която декларират дали имат доходи. За неверни данни се носи наказателна отговорност. Декларациите се попълват при всяко записване на поредния семестър.

Студентът, дори и да е подал декларация, не се осигурява в случаите:

  • - Ако има доходи (по трудов или граждански договор, наследствени пенсии и т.н.)
  • - Ако се осигурява от друго място
  • - Ако е навършил 26 години
  • - Ако е прекъснал (без случаите на болест или майчинство) или е нередовен по други причини

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всеки студент е длъжен да попълни декларация, дори в случаите, когато има доходи. Тази декларация е необходима за решаването на евентуално възникнали спорове.

Ако след подаване на декларацията се окаже, че имате право на здравно осигуряване, то започва от месеца, в който сте подали декларацията. За предишните месеци декларацията не важи със задна дата. При промяна на състоянието, дори в средата на семестъра, всеки студент е длъжен да подаде пак декларация, за да се отрази чрез нея новото положение.

Проверявайте редовно здравния си статус на сайта на НАП – www.nap.bg

От 2010 година здравни права се губят ако имате повече от 3 неплатени месечни вноски за последните 3 години! Ако срещу името Ви пише „Лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права”, Вие сте редовни, въпреки, че за предишните години (преди трите последни) може да имате неплатени месеци!

Ако имате неплатени здравноосигурителни вноски, можете да разберете каква сума дължите с помощта на здравноосигурителен калкулатор, който ще намерите на сайта на НАП или чрез справка на тел. 0700 18 700. Плащането на здравноосигурителни вноски може да стане във всеки клон на банка. В банковите клонове, които са в офисите на НАП, не плащате такса за превода. Здравните права се възстановяват след като бъде платен пълният размер на главницата и лихвата.

Новоприетите студенти от 1-ви курс започват да бъдат осигурявани от началото на учебната година (от месец септември или октомври, ако се запишат със закъснение). За периода, в който не са нито ученици (обикновено до месец юни), нито студенти, те са длъжни сами да се осигурят. Не се осигуряват студентите-задочници.

Ако имате пропуски в здравните осигуровки, първо потърсете причината у себе си. Много малко вероятно е да са сбъркали в счетоводството. Резултатите се обработват от компютърна програма и файловете за НАП се генерират автоматично. Ако например студентът от 2-ри курс е подал първата си декларация през ноември, той не се осигурява за септември и октомври и трябва сам да плати осигуровките си за тези месеци. Ако все пак имате съмнения, първо се обърнете към счетоводството, да проверят кога сте подали декларацията си и под какво сте се подписали на нея.

ВАЖНО ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

За да бъдат осигурени, чуждестранните студенти (редовна форма на обучение) трябва да посетят НАП  с личните си документи, за да получат личен номер за здравно осигурявяне, който да представят в счетоводството.

03:56 | 14.07.2020
Подкатегории
Вход
Актуално