Избираеми дисциплини

  filename description
Spis-red 2 - MT-1.doc Списъци с избираеми дисциплини за студентите от втори курс - зимен семестър на уч. 2017/2018 г. Легенда: СВТ - Специализирани видове туризъм, БК - Бизнес комуникации, СП - Социална психология, ИТП - Икономика на туристическото предприятие, ФТП - Фолклорнообредни практики в туризма. Всеки студент изучава две избираеми дисциплини.
Spis-red 2 - MT-2.doc
red 2 - X-1.doc
red 2 - X-2.doc
red 2 - X-3.doc
red 2 - X-4.doc
red 2 - X-5.doc
red 2 - X-6.doc
red 2 - X-7.doc
Анотации на Избираемите дисциплини.docx Анотации на Избираемите дисциплини за всички специалности за III и IV семестър на уч. 2017/2018 г.
2017_SID_MT.doc Лист - заявка за избираеми учебни дисциплини – III и IV семестър на уч. 2017/2018 г. специалност “Мениджмънт на туризма” редовно обучение
2017_SID_MHR.doc Лист - заявка за избираеми учебни дисциплини – III и IV семестър на уч. 2017/2018 г. специалност “Мениджмънт на хотели и ресторанти” редовно обучение
2017_SID_MHRZ.doc Лист - заявка за избираеми учебни дисциплини – III и IV семестър на уч. 2017/2018 г. специалност “Мениджмънт на хотели и ресторанти” задочно обучение
11:01 | 18.12.2017
Подкатегории
Вход
Актуално