Избираеми дисциплини

  filename description
red 2 - X-1.doc Списъци с избираемата дисциплина за летен сем. на уч. 2017/2018 г. за студентите от специалност МХР. Изучава се ЕДНА от следните дисциплини: Сом. - Сомелиерство или МКТ - Маркетингови комуникации в туризма. Студентите от МТ-1 и МТ-2 изучават Маркетингови комуникации в туризма
red 2 - X-2.doc
red 2 - X-3.doc
red 2 - X-4.doc
red 2 - X-5.doc
red 2 - X-6.doc
red 2 - X-7.doc
Анотации на Избираемите дисциплини.docx Анотации на Избираемите дисциплини за всички специалности за III и IV семестър на уч. 2017/2018 г.
2017_SID_MT.doc Лист - заявка за избираеми учебни дисциплини – III и IV семестър на уч. 2017/2018 г. специалност “Мениджмънт на туризма” редовно обучение
2017_SID_MHR.doc Лист - заявка за избираеми учебни дисциплини – III и IV семестър на уч. 2017/2018 г. специалност “Мениджмънт на хотели и ресторанти” редовно обучение
2017_SID_MHRZ.doc Лист - заявка за избираеми учебни дисциплини – III и IV семестър на уч. 2017/2018 г. специалност “Мениджмънт на хотели и ресторанти” задочно обучение