Летни стажове

Указания_Летен стаж_2018.docx Указания за защита на летен стаж за всички специалности и форми на обучение след Втори и Четвърти семестър
МТ и МСВ.docx Формуляри за защита на летен стаж за специалности МТ и МСВ
МХР - Редовно и Задочно.docx Формуляри за защита на летен стаж за специалност МХР - редовно и задочно обучение
Приложение_1_стаж.pdf
Приложение_2_стаж.pdf
Приложение_3_стаж.pdf
otchet_praktika_staj-2013-14.doc ОТЧЕТ за организацията и провеждането на летния стаж, маршрутната и учебна практика на студентите от специалности МТ и МСВ за 2013/2014 г.
otchet_praktika_staj-2014-15.docx ОТЧЕТ за организацията и провеждането на летния стаж, маршрутната и учебна практика на студентите от специалности МТ и МСВ за 2014/2015 г.
otchet_praktika_staj-2015-16.docx ОТЧЕТ за организацията и провеждането на летния стаж, маршрутната и учебна практика на студентите от специалности МТ и МСВ за 2015/2016 г.
otchet_praktika_staj-2016-17.docx ОТЧЕТ за организацията и провеждането на летния стаж, маршрутната и учебна практика на студентите от специалности МТ и МСВ за 2016/2017 г.
03:54 | 14.07.2020
Подкатегории
Вход
Актуално