Стипендии и общежития

Reglament_stipendii_turizam_2018.pdf Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ ще подпомага висшето образование на студенти – отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм“, която се реализира съвместно с „Холдинг Варна“ АД. По тази програма Фондацията ще подпомогне обучението на двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1 500 лв., която се изплаща на 5 равни месечни вноски. Кампанията за прием на документи ще се проведе до 31 октомври 2018 г. включително. http://foundation.bg/event/bg/156
jpg2pdf (1).pdf Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий"
Reglament_stipendii_turizam_2017_2018_1.docx Имаме удоволствието да Ви информираме, че и през зимния семестър на учебната 2017/2018 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отново ще подпомага висшето образование на студенти – отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм“. По тази програма Фондацията ще подпомогне обучението на двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1500 лв., която се изплаща на 5 равни месечни вноски. Кампанията за прием на документи ще се проведе до 15.10.2017 г. включително.
Zaqvlenie_Turizam_2017_2018_zimen.docx Изискването към кандидатите е да са записани редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър или бакалавър по лицензирани специалности, обвързани с туризма и услугите в бранша. Студентите трябва да са постигнали минимален общ успех от летния семестър на учебната 2016/2017 година отличен 5.50. Желаещите стипендия е необходимо да изпратят мотивационно писмо и служебна бележка, удостоверяваща редовната форма на обучение на студента, специалността и успеха от летния семестър на учебната 2016/2017 година.
11:05 | 10.12.2018
Подкатегории
Вход
Актуално