Учебно разписание

Учебно разписание за летен семестър на уч.2018/2019 г. за студентите от Редовно обучение, всички специалности и курсове http://ct-varna.info