Учебно разписание

Учебно разписание за летен семестър на уч.2017/2018 г. за студентите от Редовно обучение, всички специалности и курсове http://ct-varna.info