Новини

График на Защита на летен стаж и Ликвидационна сесия за студентите от Редовно и Задочно обучение

ВИЖ ТУК

На 12.10.2018 г. от 9,00 ч. ще се проведе Защита на летен стаж за тези, които са били извън България.

Публикувано на: 03.09.2018 14:54
1 коментара
Важно за студентите от първи курс - спец. МХР - задочно и редовно обучение и първи курс - спец. МТ и МСВ

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 30.07.2018 13:26
2 коментара
ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ И ТРЕТИ КУРС

Защитата на летния стаж за РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение - след 2 и 4 семестър ще се проведе на 25 и 26.09.2018 г. Ликвидациите за РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение ще бъдат на 26, 27 и 28.09.2018 г. Графиците са обявени.

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2018/2019 г. ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - 11.09.2018 г. Край на очните занятия - 01.10.2018 г. 

Записването на студентите от ЗАДОЧНО обучение - ВТОРИ и ТРЕТИ КУРС за зимен семестър ще се извършва чрез груповите отговорници /студентска книжка и документ за платена такса/ в периода  от 11.09. до 12.09.2018 г. в Учебен отдел в сградата на Колежа - бул. "Сливница" № 158 А, ет. 1. Семестриалните такси могат да се внасят по-рано от посочения срок за записване и са същите, каквито бяха за летен семестър на уч. 2017/2018 г. / 580 лв./

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2018/2019 г. ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - 01.10.2018 г.

Записването на студентите от РЕДОВНО обучение - ВТОРИ и ТРЕТИ КУРС за зимен семестър ще се извършва чрез груповите отговорници /студентска книжка и документ за платена такса/ в периода  от 02.10. до 05.10.2018 г. в Учебен отдел на Колежа. Семестриалните такси могат да се внасят по-рано от посочения срок за записване и са същите, каквито бяха за уч. 2017/2018 г. / Държавна такса - 231 лв., Платено обучение - 580 лв./

Задължително се внасят по банков път!

Банкова сметка на Колежа / валидна от 1.04.2018 г./:
Колеж по туризъм - Варна
IBAN BG02STSA93003144101600        
BIC код STSABGSF  Банка ДСК ЕАД   Задължено лице: Трите имена, фак. № и ЕГН на студента   Основание за плащане: Такса за семестър

Публикувано на: 27.07.2018 09:50
0 коментара
Кандидатстудентски прием 2018

 

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Публикувано на: 07.06.2018 10:22
2 коментара
ПРОМОЦИЯ 2018
Публикувано на: 21.05.2018 09:31
78 коментара
 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15