Новини

Студентска научна сесия 2019

Скъпи студенти, включете се с Ваши проекти и разработки, презентирайте своите идеи и знания, подкрепете колегите си по време на предстоящата Студентска научна сесия - 10.04.2019 г., 13,00 ч., зала 3-201.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Публикувано на: 11.03.2019 09:36
0 коментара
Еразъм+

Студентите от Колеж по туризъм - Варна имат възможност да участват по програма „Еразъм+“, финансирана от ЕС. Програма "Еразъм+" организира обмен на студенти и докторанти между страните по програмата (ЕС, Турция и Македония) и страните партньори (извън ЕС). Програмата финансира мобилности с цел обучение и с цел практика. Повече информация може да намерите на сайта на отдел „Международно сътрудничество“ към ИУ-Варна.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

 

Публикувано на: 14.02.2019 14:11
0 коментара
Възможности за работа и летен стаж по Еразъм+ в Коста Брава, Испания

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ВИЖ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Публикувано на: 14.02.2019 10:58
0 коментара
Учебно разписание за студентите от Редовно обучение - летен семестър на уч. 2018/2019 г.

Започваме летен семестър на 04.02.2019 г. с ЧЕТНА седмица! Край на занятията за Първи и Втори курс - 25.04.2019 г., а за Трети курс - 12.04.2019 г.

Първи курс - Часовете по "Физическо възпитание и спорт" в учебна зала, които са планирани за всички групи в петък са до 04.03.2019 г.

Втори курс - Занятията по "Анимация в туризма" са на конкретни дати! Има още две дати, които не се визуализират в разписанието - 16 и 17.04.2019 г. /Това ще Ви бъде разяснено по време на лекция/.

Избираемите дисциплини за този семестър са "Сомелиерство" и "Маркетингови комуникации в туризма". Всеки второкурсник посещава ЕДНА от двете дисциплини. А коя е тя, трябва всеки да види в своя профил на "Студентско състояние".

Трети курс - Студентите от МХР трябва да приготвят здравните си книжки за работа в обект по "Учебна практика в бар".

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 23.01.2019 14:01
0 коментара
Записване на студентите от Редовно обучение за летен семестър на уч. 2018/2019 г.

Семестриалните такси трябва да се внесат до 03.02.2019 г. и са същите, каквито бяха за зимен семестър на уч. 2018/2019 г. /Държавна такса - 231 лв., Платено обучение - 580 лв./

Записването на студентите от РЕДОВНО обучение за летен семестър на уч. 2018/2019 г. ще се извършва чрез груповите отговорници /студентска книжка и документ за платена такса/ в периода от 04.02. до 08.02.2019 г. в Учебен отдел на Колежа.

Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучение, поради незаписване!

Задължително се внасят по банков път!

Банкова сметка на Колежа:
Колеж по туризъм - Варна
IBAN BG02STSA93003144101600        
BIC код STSABGSF  Банка ДСК ЕАД  
Задължено лице: Трите имена, фак. № и ЕГН на студента   
Основание за плащане: Такса за семестър
Публикувано на: 23.01.2019 09:36
0 коментара
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
08:14 | 20.09.2019
Подкатегории
Вход
Актуално