Новини

Защита на летен стаж - Втора дата

На 12.10. от 9,00 ч. в зала 3-205 при ст.пр. Б. Попов, а за МХР - от 10,00 ч. в зала 3-106 при доц.д-р Кадиева

Публикувано на: 05.10.2018 15:20
0 коментара
Учебно разписание за зимен семестър на уч. 2018/2019 г.

Тържествено откриване на учебната 2018/2019 г. на 1 октомври 2018 г. от 10,00 ч. в зала "Аула" на ИУ - Варна. Каним всички студенти, преподаватели и приятели на Колежа! 

Започваме с ЧЕТНА седмица!

Важно за студентите от ПЪРВИ курс, спец. МХР - Първото упражнение по дисциплината "ТКП и ХХ" за всяка група ще се проведе не в р-т "Лагард", а в Колежа - зала 3-107 от 9,00 ч.

ВИЖ ТУК РАЗПИСАНИЕ

СПИСЪЦИ НА ГРУПИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС

СПИСЪЦИ ПО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Номерацията на групите от РЕДОВНО обучение - ВТОРИ и ТРЕТИ КУРС е променена, както следва: Първата цифра означава специалността / 1 - МХР; 2 - МТ; 3 - МСВ /. Втората цифра съответства на старата номерация. Пример: МХР - 1 сега е група 11, МХР - 2 сега е група 12, МХР - 3 е група 13 и т.н.; МТ - 1 сега е група 21, МТ - 2 сега е 22; МСВ сега е група 31. 

Записването на студентите от РЕДОВНО обучение - ВТОРИ и ТРЕТИ КУРС за зимен семестър ще се извършва чрез груповите отговорници /студентска книжка и документ за платена такса/ в периода  от 02.10. до 05.10.2018 г. в Учебен отдел на Колежа. Семестриалните такси могат да се внасят по-рано от посочения срок за записване и са същите, каквито бяха за уч. 2017/2018 г. / Държавна такса - 231 лв., Платено обучение - 580 лв./

Задължително се внасят по банков път!

Банкова сметка на Колежа / валидна от 1.04.2018 г./:
Колеж по туризъм - Варна
IBAN BG02STSA93003144101600        
BIC код STSABGSF  Банка ДСК ЕАД   Задължено лице: Трите имена, фак. № и ЕГН на студента   Основание за плащане: Такса за семестър

Публикувано на: 13.09.2018 11:57
0 коментара
Получаване на дипломи!

Скъпи дипломанти, може да получите дипломите си лично или с пълномощно в Учебен отдел в периода от 11.09. до 30.09.2018 г. от 8,30 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч.

Преди да получите дипломите си, е необходимо да направите две неща:

1. Съгласно Заповед на Ректора на ИУ-Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – Мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

2. Да попълните формуляр за реализация на студентите след дипломиране

https://goo.gl/forms/hqnOp8nXsPWkEvq73

Публикувано на: 11.09.2018 11:37
1 коментара
Важно събитие!

Каним всички студенти, преподаватели и приятели на Колежа на 14.09.2018 г. в 9,00 ч. в зала Аула на ИУ - Варна да присъствате на Тържественото отбелязване на 55-та годишнина от създаването на Колежа и откриване на Международната научна конференция "Туризмът и иновациите"

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Публикувано на: 10.09.2018 12:52
0 коментара
Разписание на Очни занятия за студентите от специалност МХР, всички курсове

ВИЖ ТУК

СПИСЪЦИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ И ГРУПА 16

Публикувано на: 03.09.2018 15:00
2 коментара
 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13