ст. преп. д-р Биляна Павлова

b_pavlova@ue-varna.bg 

Постъпила в колежа през 2002 г.

Магистър филолог „Немски език и литература”,
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.
Професионален бакалавър по  „Организация и управление на хотели и ресторанти”,
Колеж по туризъм към ИУ-Варна, 2003 г.

Научни интереси: интеркултурни аспекти на преподаването на чужд език, проблеми на превода, мениджмънт и мотивация на човешките ресурси  
Членство: Съюз на германистите в България                  
Хоноруван преподавател по немски език в Езиков център Варна

Преподавани дисциплини:  Немски език, Странознание

Часове за консултации:  

 

 


  

 

Файлове

Оценки по немски език, гр. 21
Оценки по немски език, гр. 321
Теми и изисквания за специалност МТ, трети семестър, 2019-2020
Теми и изисквания за специалност МТ, първи семестър 2019-2020

Галерия снимки