Ст. пр. Бисер Попов

popov_bisser@hotmail.com

Постъпил на работа в Колежа през 1997 г.

Образование:

1. Институт по международен туризъм (ИМТ) "Иван Вазов" (понастоящем Колеж по туризъм) - Варна (1986 - 1989 г.); специалност: "ОУТО" ("Организация и управление на туристическото обслужване"), сега "Мениджмънт в туризма" ("МТ"), профил "ОСЗМ" ("Организация на спортни и забавни мероприятия"), сега отделна специалност - "Мениджмънт на свободното време" ("МСВ"); образователна степен - "специалист в туризма" - понастоящем - "професионален бакалавър"

2. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” (1990 - 1996 г.), специалност "Английски и български език и литература" ("Английска и българска филология"); специализации: „Технология на превода от и на английски език”, „Британска и американска литература”; образователна степен - "магистър-филолог"

3. Университет "Оксфорд Брукс"-Великобритания (1998 - 2000 г.), дистанционно обучение в магистърска програма по спец. "Бизнес мениджмънт в хотело-ресторантьорската индустрия" с покритие на три модула: "Лична ефективност", "Организационен мениджмънт", "Среда на мениджъра"

Научни интереси: приложна лингвистика, древна история и археология, тракология, география, туризъм,  поведенческа психология, философия, други

Членство:

1. Сдружение за европейски проекти в България/СЕП (вицепрезидент и член на УС): 1999 - 2009 г.

2. Съюз на екскурзоводите в България/СЕБ (вицепрезидент и член на УС): 2000 - 2009 г.

Преподавани дисциплини:  Английски език (общ и специализиран), Екскурзоводство (теория/методика и практика), други

Часове за консултации (летен семестър - 2019/2020 г.): вторник (нечетна седмица): 8.30 - 10.30 ч.; сряда (четна седмица): 8.30 - 10.30 ч.

Файлове

Ст. пр. Б. Попов - седмична програмна натовареност - летен семестър (академична 2019-2020 г.)
График на маршрутната практика (МФМ) през летния семестър на академичната 2019-2020 г.
Учебна програма по дисциплината "Английски език" - II курс, IV семестър
Теми и изисквания по дисциплината "Английски език" - II курс, IV семестър
Учебна програма по дисциплината "Екскурзоводство" за специалностите "Мениджмънт в туризма" и "Мениджмънт на свободното време"
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод"

Галерия снимки