Новини

Важно за студентите от Редовно обучение

ВИЖ ТУК РАЗПИСАНИЕ

За студентите от Първи курс - На 5.02.2018 г. от 15,30 ч. в зала АУЛА на ИУ ще се проведе среща с гл.ас.д-р Пляков за даване на учебно-методични указания по дисциплината "Физическо възпитание и спорт". Присъствието на всички първокурсници е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

За студентите от Втори курс - От 5.02. до 9.02.2018 г. няма да се провеждат занятията по "Анимация в туризма"

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2017/2018 Г. ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ - 5.02.2018 Г. Започваме с ЧЕТНА седмица.

Записването на студентите от РЕДОВНО обучение за летен семестър ще се извършва чрез груповите отговорници /студентска книжка и документ за платена такса/ в периода  

от 05.02. до 09.02.2018 г. в Учебен отдел в новата сграда на Колежа - бул. "Сливница" №158 А, ет. 1. Семестриалните такси могат да се внасят по-рано от посочения срок за записване и са същите, каквито бяха за зимен семестър. / Държавна такса - 231 лв., Платено обучение - Първи и Втори курс - 580 лв., Платено обучение - Трети курс - 600 лв./


0 коментара

Напиши коментар

Име и фамилия E-mail (няма да се публикува)
Коментар
Въведете кода от изображението