Новини

Учебно разписание за студентите от Редовно обучение - летен семестър на уч. 2018/2019 г.

Започваме летен семестър на 04.02.2019 г. с ЧЕТНА седмица! Край на занятията за Първи и Втори курс - 25.04.2019 г., а за Трети курс - 12.04.2019 г.

Първи курс - Часовете по "Физическо възпитание и спорт" в учебна зала, които са планирани за всички групи в петък са до 04.03.2019 г.

Втори курс - Занятията по "Анимация в туризма" са на конкретни дати! Има още две дати, които не се визуализират в разписанието - 16 и 17.04.2019 г. /Това ще Ви бъде разяснено по време на лекция/.

Избираемите дисциплини за този семестър са "Сомелиерство" и "Маркетингови комуникации в туризма". Всеки второкурсник посещава ЕДНА от двете дисциплини. А коя е тя, трябва всеки да види в своя профил на "Студентско състояние".

Трети курс - Студентите от МХР трябва да приготвят здравните си книжки за работа в обект по "Учебна практика в бар".

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 23.01.2019 14:01
0 коментара
Записване на студентите от Редовно обучение за летен семестър на уч. 2018/2019 г.

Семестриалните такси трябва да се внесат до 03.02.2019 г. и са същите, каквито бяха за зимен семестър на уч. 2018/2019 г. /Държавна такса - 231 лв., Платено обучение - 580 лв./

Записването на студентите от РЕДОВНО обучение за летен семестър на уч. 2018/2019 г. ще се извършва чрез груповите отговорници /студентска книжка и документ за платена такса/ в периода от 04.02. до 08.02.2019 г. в Учебен отдел на Колежа.

Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучение, поради незаписване!

Задължително се внасят по банков път!

Банкова сметка на Колежа:
Колеж по туризъм - Варна
IBAN BG02STSA93003144101600        
BIC код STSABGSF  Банка ДСК ЕАД  
Задължено лице: Трите имена, фак. № и ЕГН на студента   
Основание за плащане: Такса за семестър
Публикувано на: 23.01.2019 09:36
0 коментара
График на Поправителна сесия - зимен семестър на уч. 2018/2019 г. - за студентите от РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение, всички специалности и курсове

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 14.01.2019 11:54
0 коментара
График на изпитна сесия - летен семестър на уч. 2018/2019 г. - за студентите от ЗАДОЧНО обучение

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 14.01.2019 11:52
0 коментара
Държавна изпитна сесия - м. Февруари 2019 г.

Тези дипломанти, които ще се явяват на Държавни изпити през м. Февруари 2019 г., трябва да подадат молби /може да не е лично/ в Учебен отдел до 22.01.2019 г. и да приготвят две снимки за диплома и 50 лв. такса за дипломиране!

График на изпитите

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 14.01.2019 11:46
0 коментара
 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22