Събития

Гост - лектори по дисциплината „Пътнически агенции и транспорт в туризма“

В рамките на лекционния курс по дисциплината „Пътнически агенции и транспорт в туризма“ гост-лектори бяха представители на две туроператорски фирми - „Болкан Холидейс“- Великобритания и МТС „Холидейшоп“. 

Срещите със студентите от  I курс от  специалности „Мениджмънт на туризма“ и „Мениджмънт на свободното време“ се състояха съответно на 06.03.2018 г. – с „Болкан Холидейс“ , с управителя на агенцията от българска страна, г-н Пламен Раловски и главния представител, г-н  Николай Драгнев,  и на 20.03.2018 г. – с  управителя на МТС „Холидейшоп“, г-н Иван Грошев и г-жа Мария Калицева, мениджър „Екскурзии и мероприятия“.

Студентите имаха възможност да се запознаят  с броя обслужени туристи  от фирмите през последните 4 години, годишни обороти, трудности при реализиране на екскурзионните програми, решаване на проблема с рекламациите,  както и със същността на работата на хендлинг агента на големи чуждестранни туроператори. Подобни срещи с гост-лектори  от туристическия бизнес помагат за обогатяване  на получените теоретични знанията и изграждане на адекватна представа за същността и организацията на работа в пътническата агенция.

Изразяваме благодарност на колегите от „Болкан холидейс“- Великобритания и МТС “Холидейшоп“ за отзивчивостта и ще продължаваме да търсим съдействието на туристическия бизнес за по - качествена и компетентна подготовка на младите хора.

Галерия

0 коментара

Напиши коментар

Име и фамилия E-mail (няма да се публикува)
Коментар
Въведете кода от изображението