Събития

Гост-лектори в дисциплините "Пътнически агенции" и "Технология на обслужване в пътническите агенции"

И през тази учебна година - 2018/2019 оставаме верни на традицията да каним гост-лектори на лекции по специалните дисциплини „Пътнически агенции и транспорт в туризма“ и „Технология на обслужване в пътническите агенции“.

Галин Йорданов ни гостува два пъти – на 23.10.2018 г. в рамките на лекционния курс по дисциплината „Технология на обслужване в пътническите агенции“ с втори курс и на 18.03.2019 г. по дисциплината „ Пътнически агенции и транспорт в туризма“ с първи курс.

Г-н Йорданов е бивш възпитаник на Колежа по туризъм и успешен млад специалист в сферата на обслужване на пътническите агенции, работи в туроператорска фирма „Варна Турист Сървиз“. Завършил само преди 4 години, г-н Йорданов е пример за предприемчив и креативен специалист за колежаните. Както обикновено се случва с нашите бивши студенти, и при Галин Йорданов обичта към колежа е за цял живот. Той с радост ни гостува, като за студентите от втори курс разработихме често срещани в практиката казуси, на които студентите трябваше да предложат решение. Г-н Йорданов обясни също подробно, как се обработват онлайн заявките и какви са особеностите на работата онлайн за туристическата фирма, както и необходимостта от непрекъснато технологично усъвършенстване  на сайта на дадена пътническа агенция за по-ефективни продажби.

Със студентите от първи курс, спец. МТ и МСВ, г-н Йорданов разговаря за предизвикателствата пред младия човек при работа в пътническа агенция, изискванията и очакванията на фирмите към младите хора. Втората част от лекцията засегна тенденциите в развитието на пътническите агенции като хибридни посредници и „travel concierges”.

Студентите от  I курс от  специалности „Мениджмънт на туризма“ и „Мениджмънт на свободното време“ имаха още една среща на 25.02.2019 г. с представители на туроператора „Болкан Холидейс“. Управителят на агенцията от българска страна, г-н Пламен Раловски и главният представител на фирмата за Северно Черноморие, г-н  Николай Драгнев запознаха студентите  с броя обслужени туристи  от фирмата през последните 2 години, годишни обороти, трудности при реализиране на екскурзионните програми, решаване на проблема с рекламациите,  както и със същността на работата на хендлинг агента.

Подобни срещи с гост-лектори от туристическия бизнес помагат за обогатяване  на получените теоретични знания и изграждане на адекватна представа за същността и организацията на работа в пътническата агенция.

Изразяваме благодарност на колегите от „Болкан холидейс“- Великобритания и „Варна Турист Сървиз“ за отзивчивостта и ще продължаваме да търсим съдействието на туристическия бизнес за по - качествена и компетентна подготовка на младите хора.

Снимките представят събитията хронологически. За да ги разгледате, кликнете още веднъж върху заглавието.

Галерия

0 коментара

Напиши коментар

Име и фамилия E-mail (няма да се публикува)
Коментар
Въведете кода от изображението