Събития

Дискусия "Обучение на кадри за работа в пътническа агенция"

На 28.11.2017 г. в зала 1 на Икономически университет – Варна се проведе дискусия на тема „Обучението на кадри за работа в пътническа агенция“. Инициатор и домакин на срещата беше Колеж по туризъм - Варна.

На поканата на ръководството на колежа се отзоваха водещи туроператори и хендлинг агенти на чуждестранни туроператори. Сред гостите бяха представители на Дестинейшън туристик сървисиз, ТУИ България, Холидейшоп, Болкан Холидейс, Тез Тур, Евро-Варна, Клуб Магелан, Варна Турист Сервиз, АБ Травел, Лада Тур, Дел-Пи, Клавис Тренд, Културно-информационния център към Община Варна и др. На срещата присъстваха преподаватели и студенти от специалност „Мениджмънт на туризма“, ІІІ курс.

Две бяха основните теми на дискусията:

  • Осъществяване на академично обучение с участие на бизнеса
  •  Реализиране на ефективно практическо обучение

Представителите на туристическия бизнес изразиха задоволство, че Колеж по туризъм – Варна инициира подобна среща. Туроператорите споделиха своята гледна точка относно практическото обучение на студентите, като изслушаха внимателно и впечатленията на колежаните, преминали учебна практика в пътническа агенция.

Туроператорите  предложиха конкретни мерки за ефективното провеждане на практиката чрез организиране на фирмени обучения, уъркшопи, както и участия на представители на туроператорите като лектори по определени теми и в ролята им на ментори при активното консултиране на студентите. Обсъдени бяха възможности, да се предостави софтуерен продукт за нуждите на обучението на студентите за работа с компютърни резервационни системи.

Дискусията премина делово, конструктивно и в приятелска атмосфера, може би и поради факта, че значителна част от гостите – туроператори са бивши възпитаници и настоящи приятели на Колежа по туризъм. Участниците в дискусията изразиха единодушно убеждението си, че подобни срещи са необходими и за в бъдеще и че са готови винаги да окажат съдействие и да консултират компетентно  обучението за работа в пътническа агенция.

Галерия

0 коментара

Напиши коментар

Име и фамилия E-mail (няма да се публикува)
Коментар
Въведете кода от изображението