Събития

Катедра "Туризъм" проведе кръгла маса на тема „Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие - Варна“

       На 11 ноември, 2016 г. в пленарната зала на Икономически университет - Варна Катедра "Туризъм" при Колеж по туризъм - Варна проведе кръгла маса на тема " Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие - Варна".

       Кръглата маса беше организирана със съдействието на Варненска туристическа камара. Модератор на кръглата маса беше доц. д-р Генка Рафаилова, директор на Колеж по туризъм – Варна.

     Сред гостите на събитието бяха проф. д-р Веселин Хаджиев, зам. ректор по научноизследователската работа, ИУ - Варна; проф. д-р Стоян Маринов, декан на факултет „Управление“; проф. д-р Таня Дъбева, ръководител катедра „Икономика и организация на туризма“; Желю Душев, председател на Варненска туристическа камара; доц. д-р Красимир Левков от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, гр.Пловдив; доц. д -р Параскева Начева , Медицински университет – Варна; Тихомир Патарински , управител  на Туристически информационен център – Варна; Мирчо Христов, директор на Сдружение „Варна -  европейска младежка столица“ и др.  

      Темата на кръглата маса привлече и представителите на туристическия бизнес в лицето на Тихомир Стратиев, изпълнителен директор и собственик на фирма БИРС ООД, Хотел Марина Гранд Бийч и Бутиков хотел Марина Резиденс; Веселин Едров, завеждащ отдел  „Екскурзии“ в Дестинейшън туристик сервисиз; Стефан Ножчев,  управител на младежки хостел „Йо- Хо“;  Павлина Дякова , управител на ТА „Лада тур“;  Венцислав Великов – зам управител „Хранене“ в хотел „Атлас“; преподаватели от Колежа по туризъм.

      Към кръглата маса проявиха интерес и студенти в Колежа по туризъм, които същевременно са с богат практически опит в туристическия бранш.

      Участниците в кръглата маса изслушаха в началото две презентации по темата – на гл.ас. д-р Снежина Кадиева и на доц. д-р Красимир Левков.

      Д-р Снежина Кадиева представи презентация по темата „Възможности за развитие на туризма във Варна, създадени в резултат на инициативите на Варна европейска младежка столица’ 2017“, която е съвместен доклад с доц.д-р Генка Рафаилова.

      Презентацията на доц. д-р Красимир Левков беше на тема "Сезонността в българския входящ международен туризъм - регионални специфики и тенденции".

      Темата на кръглата маса провокира участниците да дискутират оживено проблемите на туристическия бранш, да споделят усилията, които полагат за тяхното решаване и неразбирането, което срещат от страна  на институциите.  С огорчение се отбеляза липсата на представители от Община Варна на кръглата маса. А решения могат да се намерят и  гостите на кръглата маса с готовност споделяха идеите и проектите си. Всички бяха единодушни, че подобни дискусии са изключително необходими и полезни. На срещата беше воден подробен протокол на изказванията, който ще бъде предоставен на  институциите, имащи отношение към решаване на проблемите, свързани с развитието на туризма в община Варна.

      По темата на кръглата маса „Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие – Варна“ беше издаден сборник с доклади от преподаватели от Колеж по туризъм – Варна при ИУ - Варна, както и от Икономически университет - Варна , Нов български университет, МВКУ – Ботевград, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, Университет по хранителни технологии – Пловдив.

Вижте и фоторазказ за събитието ...

 

Галерия

0 коментара

Напиши коментар

Име и фамилия E-mail (няма да се публикува)
Коментар
Въведете кода от изображението