Събития

НА 22.11.2018 г., В КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА ПРИ ИУ-ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ДИСКУСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС НА ТЕМА „ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ТУРИЗМА, ИЗУЧАВАЩИ И ВЛАДЕЕЩИ ФРЕНСКИ ЕЗИК“

Основният фокус на дискусията беше обсъждане на възможности за привличане на студенти за професионално направление „Туризъм“, желаещи да изучават френски език и мотивиране на студентите да учат френски език и да се реализират в туризма, използвайки познанията си по езика. Колеж по туризъм – Варна направи предложения към туристическия бизнес за активно включване  в процеса на обучение в Колежа и финансово стимулиране на колежаните, учещи френски език. Представителите на бизнеса и на различни институции проявиха интерес към предложенията и готовност да партнират на Колежа. Основен извод, който беше направен е, че кадрите в туризма, владеещи френски език са силно търсени и имат много по-големи възможности за професионална реализиция и кариера.

Участници в дискусията с водещ доц.д-р Генка Рафаилова бяха:

Христина Неделчева – управител на Съюза на екскурзоводите в България

Ерик Перотел – Френски институт в България, филиал Варна, Франкофонски център Варна

Милена Ангелова – Алианс Франсез

Мариела Попова – Дестинейшън Туристик Сървисиз

Веселин Едров – Дестинейшън Туристик Сървисиз

Мария Унджиева – Астрал холидейз

Матей Русев – Астрал Холидейз

Николета Христова – Грифид хотели

Димо Атанасов – БСТравел ООД

Валерий Гочев – Съюз на екскурзоводите в България

Катя Калоянова – Съюз на екскурзоводите в България

Здравка Костадинова – Съюз на екскурзоводите в България

Доц.д-р Гинка Димитрова – зам.- Директор и р-л Катедра „Чужди езици“

Доц. д-р Снежина Кадиева – р-л Катедра „Туризъм“

Ст.преп. Иванка Павлова

Ст.преп. Маргарита Панчева

Ас. Златка Тодорова

Галерия

0 коментара

Напиши коментар

Име и фамилия E-mail (няма да се публикува)
Коментар
Въведете кода от изображението