Събития

Преглед на студентската научна дейност - Април 2018 г.

        На 11 април 2018 г. от 13,00 ч. в зала 201 се проведе прегледът на студентската научна дейност в Колеж по туризъм - Варна, който беше едно от събитията в рамките на Дните на кариерата в туризма и свободното време, организирани от Колежа с финансовото съдействие на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна. В студентската научна сесия участваха 11 студентски научни разработки на студенти от трите специалности.

Журито, което оценяваше представянето на участниците бе в състав:

Председател:    доц. д-р Снежина Кадиева

Членове:           доц.д-р Генка Рафаилова

                                   доц.д-р Гинка Димитрова

                            ст.пр. Светла Недева

                            ас. Златка Тодорова

 

Гост на нашето събитие бе г-жа Деница Захариева, мениджър по обучението на персонала в Казино гранд х-л „Интернационал“ - Златни пясъци.

Разнообразните по тематика и проблематика научни разработки бяха презентирани по отличен начин от отделните студентски екипи и индивидуални участници. Журито бе единодушно, че във всяка студентска разработка бяха вложени много знания по изучаваните учебни дисциплини, много творчество, иновативност, анализ и изследване на много научни, статистически, информационни източници. В голяма част от представените научни проекти изводите и препоръките бяха направени на базата на анализ на проведени собствени емпирични проучвания.

 

Съревнованието бе много оспорвано и затова на журито бе много трудно да определи първите три места. И все пак след прецизни изчисления по утвърдена от журито методика от критерии и показатели на първите три места бяха класирани:

Първо място:

Ева Стоянова Ангелова

Студентка в спец.

МСВ, I курс,

Редовно обучение

Тема на доклада: „Хисаря – успешна туристическа дестинация”

Научен ръководител: ас. Златка Тодорова

        Второ място:

Йоана

Неделчева

Вълева и

Симона Красимирова Иванова

 

    Трето място

Студентки в

спец. МСВ,         ІІІ курс,

Редовно обучение

Тема на доклада: „Интерактивен музей в гр. Габрово като съвременно емоционално и познавателно пространство“  

 

Научен    

 ръководител:             хон.ас. Росица Димитрова


Диана Неделчева Димова

Студентка в спец. МТ, II курс, редовно обучение

 

 

"Толерантност на студентите от специалност "Туризъм"

Научен ръководител   доц.д-р Гинка Димитрова

Надя Ахмедова Алиева

Студентка в спец. МТ, І курс,

редовно обучение

„Разходка в Свещената планина“

Научен ръководител: ас. Златка Тодорова

 

              Отличията, които получават участниците в студентската научна сесия, са:

Първо място - парична награда и грамота за първо място, представяне на разработката под формата на доклад на Студентска научна конференция на ИУ-Варна, която ще се проведе на 15 май /сряда/ 2018 г.

Второ и трето място - парична награда и грамота. Всички участници в студентската научна сесия ще бъдат отличени с грамоти и парични поощрения за участие и разработките им ще бъдат включени в специален комплект-разработки от прегледа на студентската научна дейност в Колежа.
              Честито!

Доц.д-р Сн. Кадиева

Галерия

0 коментара

Напиши коментар

Име и фамилия E-mail (няма да се публикува)
Коментар
Въведете кода от изображението