Новини

График на изпити за ПЪРВИ и ВТОРИ курс - поправителни и неположени от предходни години

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 16.06.2020 09:48
0 коментара
КОНКУРС "СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА" В ИУ-ВАРНА

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 01.06.2020 12:36
1 коментара
важно за студентите,които ще полагат държавни изпити през м. юни 2020 г.

Студентите, завършили семестриално, които ще полагат държавни изпити през месец юни 2020 г. трябва да представят до 4 юни следните документи в "Учебен отдел" на Колеж по туризъм-Варна към ИУ-Варна:

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в Първи корпус на университета );

- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития. В сградата на Колеж по туризъм – Варна към ИУ-Варна се допускат само лица, носещи лични предпазни средства (маска).

Публикувано на: 28.05.2020 09:00
0 коментара
За студентите от ПЪРВИ курс всички специалности, редовно и задочно обучение

До 27.05.2020 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2020/2021 г. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави като влезете в  своя профил в „Студентско състояние“ и изберете „Изборни дисциплини“. Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.

Анотации на дисциплините

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 18.05.2020 09:45
0 коментара
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИ ИЗПИТИ

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 15.05.2020 14:56
1 коментара
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10