Събития

Студентска научна сесия 2019

       На 10 април 2019 г. се проведе прегледът на студентската научна дейност в Колеж по туризъм - Варна, който беше едно от събитията в рамките на Дните на кариерата в туризма и свободното време, организирани от Колежа с финансовото съдействие на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна. В студентската научна сесия участваха 9 студентски научни разработки на студенти от трите специалности. Журито, което оценяваше представянето на участниците бе в състав:

Председател:   доц. д-р Снежина Кадиева

Членове:      доц.д-р Генка Рафаилова

                          доц.д-р Гинка Димитрова

                    д-р Светла Недева

                    ас. Златка Тодорова

Разнообразните по теми научни разработки бяха презентирани по отличен начин от отделните студентски екипи и индивидуални участници. Журито бе единодушно, че във всяка студентска разработка бяха вложени много знания по изучаваните учебни дисциплини, много творчество, иновативност, анализ и изследване на много научни, статистически, информационни източници. В голяма част от представените научни проекти изводите и препоръките бяха направени на базата на анализ на проведени собствени емпирични проучвания. На журито бе много трудно да определи първите три места. И все пак след прецизни изчисления по утвърдена от журито методика от критерии и показатели на първите три места бяха класирани:

 

Участници и присъдено място

Специалност, курс,

Тема

Научен ръководител

Първо място: 

Ева Ангелова, Деница Иванова, Мелиса Шефкъ, Ева Димитрова, Ивелина Василева

МСВ, ІІ курс,

Редовно обучение

 

Екшън парк – приключения без граници

Доц.д-р Рафаилова

Второ място:

Иво Гебшеменов

МТ, І курс,

редовно обучение

Туристическа дестинация Казанлък потенциал и ограничения

Ас.Тодорова

Второ място:

Кристияна Кирилова

МТ, І курс,

редовно обучение

Златоград – съкровище в сърцето на Родопите

Ас.Тодорова

Трето място:

Деница Иванова

Аделина Бояджиева

МСВ, ІІ курс,

Редовно обучение

Популярността на Социалната чайна и възможностите и за развитие като иновативно туристическо място

Хон.ас. Димитрова

Трето място:

Боряна Пащилова

Валентин Апостолов

МХР 12,ІІ курс,

Редовно обучение

 

Системи за безопасност и сигурност в хотелиерството

Доц.д-р Кадиева

Галерия

0 коментара

Напиши коментар

Име и фамилия E-mail (няма да се публикува)
Коментар
Въведете кода от изображението