Новини

График за провеждане на практика със студентите от първи курс, редовно обучение, спец. МХР - зимен семестър на учебна 2019/2020 г.

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 07.10.2019 09:04
0 коментара
Маршрутна практика за специалностите МТ и МСВ зимен семестър учебна 2019/2020 г.

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 07.10.2019 08:37
0 коментара
Важно за студентите ПЪРВИ курс МХР

На 08.10.2019 г. всички студенти от ПЪРВИ курс МХР трябва да бъдат в 8,20 ч. на ул."Антим I-ви"/до Археологическия музей/ за опознавателен учебен маршрут.

Публикувано на: 04.10.2019 11:18
0 коментара
ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМИ ВИПУСК 2019

Скъпи дипломанти, може да получите дипломите си лично или с пълномощно в Учебен отдел в периода от 07.10. до 31.10.2019 г. от 8,30 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 ч.

Преди да получите дипломите си, е необходимо да направите две неща:

1. Съгласно Заповед на Ректора на ИУ-Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – Мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

2. Да попълните формуляр за реализация на студентите след дипломиране

https://goo.gl/forms/hqnOp8nXsPWkEvq73

Публикувано на: 04.10.2019 07:59
0 коментара
Здравно осигуряване

Важно за студентите от ВТОРИ и ТРЕТИ курс - редовно обучение (до 26 годишна възраст)!

Всички трябва да си изтеглят и попълнят декларация за здравно осигуряване! Груповите отговорници да ги съберат и занесат в Счетоводството на Първи корпус на ИУ - Варна - каб.231 при г-жа Л. Ламбова до 11.10.2019 г.

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 01.10.2019 14:22
0 коментара
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10