Събития

Покана

Проект „Културно-историческо наследство“ по Програмата на „Варна – Европейска младежка столица 2017“ е насочен към младежката аудитория и включва провеждане на неформално обучение по две подтеми: „Наследството на Варненската халколитна цивилизация“ Дати: 16 май и 29 май, зала 303; 14 юни 16 юни, зала Н-102 от 15,00 до 17,00 ч. „Архитектурното наследство на Варна“ Дати: 11 май, зала 312, от 16,00 ч.; 23 май, зала 448; 12 юни, зала Н-102 от 15,00 ч. Лекциите се провеждат в сградата на Икономическия университет. Обучението ще бъде водено от инж. д-р Йордан Бояджиев, Славян Стоянов и Християн Облаков – автори на сериозни проучвания и публикувани книги по темите. То включва както теоретични лекции, така и посещения на музеи, архиви, обиколка на обектите и др. Проектът е финансиран от Община Варна. ВХОД СВОБОДЕН

Публикувано на: 17.05.2017 11:40
0 коментара
Младежки форум „Компетенциите на кадрите от образователното направление „Туризъм“ в България“

Младежки форум „Компетенциите на кадрите от образователно направление „Туризъм“  в България“ се състоя на 27.04.2017 г. в зала 446 на Икономически универисет - Варна и беше  иницииран и организиран от студенти от Колеж по туризъм - Варна при Икономически университет - Варна и с подкрепата на Студентски съвет при ИУ - Варна. Проявата се осъществи със съдействието на Община Варна като част от програмата „Младежки дейности 2017“, посветена на  Варна - Европейска младежка столица 2017.

Теми за обсъждане:

1. Мотивация на кадрите в туризма в България- проблеми, възможности и успешни практики

2. Кариерно развитие на кадрите в туризма – проблеми, възможности и успешни практики 

3. Взаимовръзка между бизнеса и образованието, необходима за придобиване на значими и търсени компетенции от младите кадри

Гости на младежкия форум бяха Коста Базитов - Зам.- кмет на Община Варна, Соня Георгиева - Директор Дирекция "Туризъм" в Община Варна, проф.д-р Стоян Маринов - Декан на Факултет "Управление" в Икономически университет - Варна, проф.д-р Светла Ракаджийска - Катедра ИОТ - Икономически университет - Варна.

На събитието присъстваха и взеха участие с презентации екипи от студенти и преподаватели от Софийски университет, Нов български университет, Стопанска академия - гр. Свищов, Колеж по туризъм - гр. Бургас, Икономически университет - гр. Варна.

Публикувано на: 27.04.2017 14:52
0 коментара
Студентска научна сесия - Април 2017

Студентската научна сесия се проведе на 20.04.2017 г. от 14.30 ч. в зала 223 в Първи корпус на ИУ – Варна. Жури: доц.д-р Рафаилова - председател, членове: доц.д-р Димитрова, гл.ас.д-р Кадиева, ас. Недева, ас. Атанасова. С първо място бе отличена студентката - Диана Димова - първи курс, МТ. Второ място - Василена Панчева - втори курс, МСВ и трето място - Моника Шикова - първи курс, МХР.

Публикувано на: 21.04.2017 12:52
0 коментара
Стипендиантска програма „Happy Стажант“

На 19.04.2017 г. от 14.00 ч. в зала 2-223 /втори корпус/ представители на компания Happy & Bar Grill представиха Стипендиантска програма „Happy  Стажант“ специално за студенти от Колеж по туризъм - Варна. Това е нова инициатива на компанията, която има за цел да подкрепи млади хора, които имат желание да се развиват в сферата на ресторантьорството. Участниците ще имат възможност да работят в Happy & Bar Grill по време на обучението, ще получат стипендия, която покрива семестриалните им такси и ще имат сигурна работа след завършване на образованието си.

Публикувано на: 21.04.2017 12:48
0 коментара
Лекция на тема "Екологичен мениджмънт и приложение на ISO14000 в туризма и търговията" Саня Пекович

На 19.04.2017 г. /сряда/ от 10.30 ч. в зала 2-310 /втори корпус на ИУ/ гост-лектор от Университет Черна гора, Факултет по туризъм и хотелиерство, гл.ас.д-р Саня Пекович изнесе лекция на тема "Екологичен мениджмънт и приложение на ISO14000 в туризма и търговията". Саня Пекович бе на посещение в Колеж по туризъм - Варна в рамките на програма Еразъм + за преподавателска мобилност от страни извън ЕС. Лекцията протече при много голям интерес от страна на нашите студенти!

Публикувано на: 21.04.2017 12:37
0 коментара
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10