Събития

Гост - лектори по дисциплината „Пътнически агенции и транспорт в туризма“

В рамките на лекционния курс по дисциплината „Пътнически агенции и транспорт в туризма“ гост-лектори бяха представители на две туроператорски фирми - „Болкан Холидейс“- Великобритания и МТС „Холидейшоп“. 

Срещите със студентите от  I курс от  специалности „Мениджмънт на туризма“ и „Мениджмънт на свободното време“ се състояха съответно на 06.03.2018 г. – с „Болкан Холидейс“ , с управителя на агенцията от българска страна, г-н Пламен Раловски и главния представител, г-н  Николай Драгнев,  и на 20.03.2018 г. – с  управителя на МТС „Холидейшоп“, г-н Иван Грошев и г-жа Мария Калицева, мениджър „Екскурзии и мероприятия“.

Студентите имаха възможност да се запознаят  с броя обслужени туристи  от фирмите през последните 4 години, годишни обороти, трудности при реализиране на екскурзионните програми, решаване на проблема с рекламациите,  както и със същността на работата на хендлинг агента на големи чуждестранни туроператори. Подобни срещи с гост-лектори  от туристическия бизнес помагат за обогатяване  на получените теоретични знанията и изграждане на адекватна представа за същността и организацията на работа в пътническата агенция.

Изразяваме благодарност на колегите от „Болкан холидейс“- Великобритания и МТС “Холидейшоп“ за отзивчивостта и ще продължаваме да търсим съдействието на туристическия бизнес за по - качествена и компетентна подготовка на младите хора.

Публикувано на: 20.03.2018 19:28
0 коментара
Студентска трудова борса' 2018

На 14.03.2018 г. Колеж по туризъм - Варна проведе традиционната си студентска трудова борса в сътрудничество с Варненска туристическа камара.  Студентската борса беше организирана в новата сграда на колежа, в учебната среда на студентите. Туристическият бизнес очакваше проявата с нетърпение. В борсата се включиха  18 фирми от Златни пясъци, Св.Св.Константин и Елена и гр.Обзор.

     Студентската трудова борса откри нашият директор, доц. д-р Г. Рафаилова.  Хотелиери, и ресторантьори обявиха свободните си позиции за сезон ‘2018. Търсят се работници за всички позиции в хотелиерството и ресторантьорството – рецепционисти, сервитьори, бармани, готвачи, пиколи, както и аниматори за всички видове хотелска анимация – детски аниматори, аниматори за вечерна анимация, спортни аниматори край хотелския басейн.

     Мероприятието предизвика интереса на студентите, като по-активни бяха студентите от II курс. Натрупали опит от предното лято, те  знаеха точно, каква работа търсят. Повечето от тях споделиха, че са получили повече от едно привлекателни предложения за работа и че системата на заплащане с допълнителни стимули и бонуси ги удовлетворява.

     Интересът на работодателите към студентската трудова борса за пореден път доказа, че кадрите, подготвяни в Колежа по туризъм - Варна, се ценят в бранша заради знанията и практическите си умения.

     Колеж по туризъм – Варна ще продължава да организира подобни прояви с убеждението, че срещите на колежаните с представители на туристическия бизнес са необходими за правилното  ориентиране на младите хора и намиране на подходяща работа в професионалното им направление.

За да видите галерията със снимки, кликнете върху заглавието на статията.

Публикувано на: 18.03.2018 18:26
0 коментара
Колеж по туризъм - Варна взе участие в среща на високо равнище

Делегация от Икономически университет - Варна, в която Колеж по туризъм - Варна беше представен от Директора доц.д-р Генка Рафаилова, взе участие в срещата на високо равнище на министрите на туризма в страните членки на ЕС, Западните Балкани и Турция, в рамките на Председателството на България на Съвета на Европейския съюз.

По време на проявата се проведе дискусия по темите за ролята на туризма за икономическото развитие, значението на сигурността за туризма и тенденциите, възможностите и предизвикателствата пред партньорството между Европа и Китай в контекста на туризма.

Публикувано на: 14.02.2018 08:35
0 коментара
Колеж по туризъм - Варна участва в "Дни на сините кариери"

Колеж по туризъм - Варна участва в "Дни на сините кариери" на 31.01. - 01.02.2018 г. в Юнашки салон Варна. Събитието бе част от европейски проект „Център за сини кариери в Източното Средиземноморие и Черно море” (МЕНТОР) и се организира от Морски клъстър България със съдействието на Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Технически университет - Варна и Колеж по туризъм - Варна.

В рамките на два дни бяха очертани редица възможностите за бъдещо професионално ориентиране и кариерно развитие на младежите в основните сектори от „Синята икономика“ - морски транспорт, морски аквакултури, круизен туризъм и офшорен добив на нефт и газ. Участие  взеха образователни институции, професионалисти от страната и чужбина, работодатели, ученици и студенти.

Пред аудиторията бяха представени и обсъдени перспективи и изисквания на бизнеса за упражняване на различни професии в сферата на синята икономика при използване на съвременни технологии. Няколко посреднически агенции запознаха студентите с работните позиции и възможностите за кариерно развитие в най-известните круизни компании в света, както и с предимствата и слабите страни на работата на круизни кораби.

Ръководството на Колежа благодари на всички студенти, които достойно представиха Колежа и участваха в "Дни на сините кариери".

Публикувано на: 06.02.2018 11:47
0 коментара
Презентация на Atlantica Hotels & Resorts

На 12.12.2017 г. хотелска верига Atlantica Hotels & Resorts направи презентация пред студенти от Колеж по туризъм – Варна за възможностите и условията за летни стажове по програма „Еразъм“  през лятото на 2018 г. Фирмата има хотели в Гърция, Кипър и Египет и предоставя всяко лято около 800 работни места на студенти от различни европейски страни.

Представителите на Atlantica Hotels & Resorts запознаха аудиторията с условията за работа, които предлагат, и отговориха на въпросите на колежаните. Предстои среща през м.февруари, 2018 г. с мениджърите на фирмата, които ще бъдат на разположение за въпроси, както и за провеждане на интервю за работа със студентите, желаещи да се включат в тази програма по Еразъм практики. В „Новини“ ще получите предварителна информация и точната дата на срещата.

Повече информация за Atlantica Hotels & Resorts можете да получите на сайта на фирмата https://www.atlanticahotels.com/.

Публикувано на: 12.12.2017 22:44
0 коментара
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10